Assistent Afaq Tağıyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Afaq Tağıyeva Nadir qızı

2

İxtisas

Həkim - pediatr

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

II pediatriya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1975-1981

Həkim-pediatr

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh. Bakıxanov 23.

2

1981-1982

Həkim-interna

Krupskaya adına Ana və Uşaq ETİ

Bakı şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1982-1986

Həkim- pediatr

Sumqayıt şəhər uşaq xəstə-xanası

Sumqayıt şəhəri

2

1985-1986

Aspirant

6 saylı uşaq klinik xəstə-xanası

Koroğlu Rəhimov 11

3

1988

Baş laborant

ATU

Bakı şəh. Bakıxanov 23.

4

1991-ci ildən hal-hazıradək

Assistent

ATU, Tədris-Terapevtik Kli-nika

Mərdanov qardaşları 100

  

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Bronx-ağciyər immunomodulyatorun effek-tivliyi

A.A.Əyyubova,

Kərimova M.K.,

Tağıyeva A.N.

Sağlamlıq  jurnalı

2

The citokin status onling children

A.N. Tağıyeva.

A.A.Əyyubova.

IX Beynəlxalq Avrasiya konqresi.

3

Оценка эффективности при Зодитене у детей с бронхиальной астмой.

A.N. Tağıyeva.

Allerqologiya və immu-nologiya jurnalı.

4

Clinik and immunologikal aspects of allergik disiazez in school children in Azerb.

A.N. Tağıyeva.

A.A.Əyyubova.,

E.S.Səfərəliyeva.

Turkish world con-gress of pediatric.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Allerqoloq, immunoloq və İmmunoreabilitasiya elmi cəmiyyətinin  üzvü

2

"European Academy of Allergy and clinical immunology" (EAACİ)