Assistent Səbahət Nəsirova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Səbahət Nəsirova Məmməd qızı

2

İxtisas

Pediatr - endokrinoloq

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

II pediatriya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1989-1995

Pediatr

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh. Bakıxanov 23.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1995-1997

Klinik ordinator

6 saylı Uşaq Klinik xəstə-xanası

Bakı şəh. K.Rəhimov 11

2

1997-2005

Baş laborant

ATU, II Uşaq xəstəlikləri ka-fedrası

Bakı şəh. Bakıxanov 23.

3

2005-2015

Assistent

ATU, II Uşaq xəstəlikləri ka-fedrası

Mərdanov qardaşları 100

  

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

50-dən artıq

 

 

2

Corellation between daily hypolycaemiq and level of qlucated hemoqlobin in children and addescents  with DM type 1.

A.A.Əyyubova,

Nasirova S.M.

2015

3

Зависимость частоты дневных гипогликемий от уровня глюкозы крови у детей и подростков с СD типа 1.

A.A.Əyyubova,

Насирова С.М.

2015

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“ENDOKRİNOLOQLAR” Elmi Cəmiyyəti