t.ü.f.d., ass. Axundova A.A.

 

 

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Axundova Afaq Arif qızı

2

İxtisas

Pediatriya

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Ş. Ələsqərova adına 5 nömrəli doğum evi, Yenidoğulmuşların reanimasıya və intensiv terapiya şöbəsi

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1993-1999

Pediatriya

Azərbaycan Tibb Universiteti

Səməd Vurğun küç.167, Bakı, AZ1022

2

1999-2000

İnternatura

Uşaq nevroloji xəstaxanası

Tağı Şahbazi küç., 95

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1999-2000

həkim-interna

Uşaq Nevrologi Xəstəxanası

Tağı Şahbazi küç., 95

2

2008-2016

baş laborant

ATU-nın Pediatriya fakultəsinin Neonatologiya kafedrası

Bəsti Bağırova küç. 17, Bakı, AZ1065

3

2016-2023

baş laborant

ATU-nın II Müalicə-Profilaktika fakültəsinin II Uşaq xəstəlikləri kafedrası

Mərdanov qardaşları küç.100

4

2023

Assistent

ATU-nın II Müalicə-Profilaktika fakültəsinin II Uşaq xəstəlikləri kafedrası

Mərdanov qardaşları küç.100

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

15/09/2022-23/09/2022

“Pediatriya (Modul 1-2)”

Ə. Əliyev adina Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu

Bakı şəh., M. Həsənov küç., 35

2

02.02.2023-10.02.2023

“ Pedaqojı peşəkarlığın inkişafı”

Azərbaycan Tibb University

Təlim Tibb və sağlamlıq elmləri təhsili kafedrası

Mərdanov qardaşları küç.100

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Системные нарушения у новорожденных с задержкой внутриутробного развития

Ахундова А.А.

Панахова Н.Ф.

Гасанов С.Ш.

 Гашимова Р.А.

Гусейнов Г.Г.

Аскерова Д.М.

Sağlamlıq, Bakı 

2010

2

Endothelial nitric oxide function and tubular injury in premature infants

Huseynova S.

Akhundova A.

Panakhova N.

Hasanov S.

Alizade S.

International Journal of Applied Science and Technology,

USA. Cabell Publishing, Inc. 2012.

http://www.indexcopernicus.com/

3

Bətndaxili inkişaf ləngiməsi olan yenidoğulmuşlarda adheziya molekulları və böyrək funksiyasının qiymətləndirilməsi

Orucova P.Ə. 

Axundova A.A.

Həsənov S.Ş.

Hüseynova S.A.

Ələsgərova S.M.

Muxtarova S.N.

Dünyamalıyeva H.Ü.

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, Bakı. 2014

4

Функциональная характеристика почек недоношенных новорожденных, родившихся у матерей с преэклампсией

Панахова Н.Ф.

 Гасанов С.Ш.

Ахундова А.А.

Алескерова С.М. Полухова А.А.

Российский вестник перинатологии и педиатрии, Москва

2014

https://www.ped-perinatology.ru/jour/article/view/257?locale=ru_RU

 

5

Состояние функции почек новорожденных, родившихся у матерей с анемией

Панахова Н.Ф.

Ахундова А.А.

Гасанов С.Ш.

Ализаде С.Э.

Azərbaycan Perinatologiya və pediatriya jurnalı,

Bakı. №3 (1) 2015

 

6

Особенности почечного кровотока у маловесных новорожденных с ишемической нефропатией

Ахундова А.А.

Azərbaycan Perinatologiya və pedatriya jurnalı, Bakı. №1 (2) 2016

7

Значимость органоспецифических маркеров в диагностике полиорганных нарушений у новорожденных с гипоксическим поражением ЦНС

Панахова Н.Ф.

Ахундова А.А.

Гасанов С.Ш.

Адилова А.И.

Sağlamlıq,

Bakı. 2017

8

Определение состояния канальцевого эпителия почек у маловесных новорождённых с ишемической нефропатией

Ахундова А.А.

Казанский медицинский журнал, Kaзань Т. 100 № 6

2019

doi: 10.17816/KMJ2019-877.

 

9

Determination of the degree of the kidney injury in low birth weight infants depending on the correspondence of their anthropometric parameters to gestational age

 

Akhundova A.A.

Вестник проблем биологии и медицины, Poltava. 2(160)

2021.

doi: 10.29254/2077-4214-2021-2-160-265-269

 

10

Perinatal hipoksik ensefalopatiyası olan az kütləli yenidoğulanlarda tubulyar zədələnmənin qiymətləndirilməsi

Pənahova N.F.

Axundova A.A.

Türkdilli ölkələr və türk toplumlarının

I Tibb Konqresi,

Bakı. 2011

11

Definition of hypoxic-ischemic injury of kidney in IUGR newborns

Akhundova A.

Panakhova N.

Huseynova S.

Pediatric Research,

Newcastle, Great Britain, 2011

https://doi.org/10.1038/pr.2011.825

12

Assesment of renal and intestinal tissue condition of IUGR infants 

 

Akhundova A.A.

Panakhova N.F.

Hasanov S.Sh.

Gulieva S.A.

Hajieva N.N.

Pediatrik cəmiyyətlərin Avropa Akademiyasının 4-cü konqresi (Arch Dis Child). İstanbul, Turkey vol. 97 (2)

https://adc.bmj.com/content/97/Suppl_2/A367.2

13

Determination of renal hypoxic injury in LBW infants with IVH with intrauterine growth retardation using new biomarkers – kidney injury molecule-1 (KIM-1) and urinary neuthrophil jelatinase associated lipocalin (UNGAL) (PS-232)

Akhundova A

Hasanov S.

Panakhova N.

Hajieva N.

Pediatrik cəmiyyətlərin Avropa Akademiyasının 5-cü konqresi (EAPS), Barselona, İspaniya,

Arch. Dis. Child 99 (Suppl. 2)

doi: 10.1136/archdischild-2014-307384.531

14

Functional study of the kidney tubules in IUGR newborns, using NGAL, the novel biomarker of kidney injury

 

Akhundova A.A.

Hasanov S.Sh.

Panakhova N.F.

Hajieva N.N.

6th International Congress of UENPS, –Valencia, Spain

6 (1)

15

Диагностическая значимость KIM-1 при ишемической нефропатии у маловесных новорожденных

 

Ахундова А.А.

Наджафова Г.Т.

 Гаджиева Н.Н.

Young doctors of Azerbaijan, Medical Review, 2017

10-11 May

16

Comparative analysis of serum creatinine (SCR), kidney injury molecule-1(KIM-1) and urine neutrophil gelatinase associated lipokalin (UNGAL) biomarker levels for determination AKI in LBW infants

Akhundova A.

Orujova P.

Panakhova N.

Beylerov R.

Hesenov S.

Hajieva N.

Pediatrik cəmiyyətlərin Avropa Akademiyasının  7-ci konqresi (EAPS), Parij, Fransa 2018

 

17

MUC 2 and ITF are anemia’s prognostic markers

 

Panakhova N.F.,

Hajieva N.N,

Akhundova A.A.

Mamedova N.V. 

 

Pediatrik cəmiyyətlərin Avropa Akademiyasının  7-ci konqresi (EAPS), Parij, Fransa 2018

 

18

The role of perinatal hypoxic injury of the intestine as a risk factor for the development of sideroblastic anemia in preterm infants

 

Hajieva N.N,

Akhundova A.A.

Mamedova N.V. 

Pediatrik cəmiyyətlərin Avropa Akademiyasının  7-ci konqresi (EAPS), Parij, Fransa 2018

 

19

Condition of erythropoiesis in preterm infants, born in asphyxia from mothers with preeclampsia

 

Hajieva N.N,

Akhundova A.A.

Mamedova N.V. 

Pediatrik cəmiyyətlərin Avropa Akademiyasının  7-ci konqresi (EAPS), Parij, Fransa 2018

 

20

Determinatıon of the functional status of nephrons using the biomarker cystatin C SGA newborns

 

Akhundova A.A.

Baylarov R.

Panakhova N.

Hesenov S.

Orujova P.

Hajieva N.

Birgə Avropa Neonatoloji cəmiyyətlərinin 3. qurultayı, Maastrich 2019

21

Correlation analysis between molecular markers and SCORAD scale

Hajieva N.N.

Mammadova N

Orujova P.

Akhundova A.A.

Birgə Avropa Neonatoloji cəmiyyətlərinin 3. qurultayı, Maastrich 2019

22

Erythropoietin (epo), iron and transferrin status in premature babies born from mothers with anemia

 

Hajieva N.N.

Mammadova N

Akhundova A.A.

Orujova P.

Hasanov S.S.

Birgə Avropa Neonatoloji cəmiyyətlərinin 3. qurultayı, Maastrich 2019

23

Определение скорости клубочковой фильтрации у маловесных новорожденных с ишемической нефропатией

Ахундова А.А.

 

XIV Ümumdünya böyrək gününə həsr olunmuş “Müasir nefrologiyanın aktual problemləri” adlı elmi-praktik konfrans, Bakı, 2019

24

Функциональное состояние почек у новорожденных  с задержкой внутриутробного развития

 

Akhundova A.A

X International Scientific Conference. Global science. Development and novelty, Munich, Germany, 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=42321913

25

Патогенетические механизмы поражения почек у новорожденных с задержкой внутриутробного развития

 

Бегляров Р.О.

Гусейнова С.А.

Ахундова А.А.

Мухтарова С.Н.

Панахова Н.Ф.

XXIII конгресс педиатров России с международным участием  «Актуальные проблемы педиатрии», Москва, 2021

26

The comparative analysis of kidney   damage biomarkers in low birth weight SGA and AGA newborns

 

Akhundova A.A.

Hasanov S.

Orujova P.

International Black Sea Coasline Countries Symposium-VI, – Giresun, Turkey, 2021

27

NGAL and KİM-1 are beneficial biomarkers for the early prediction of neonatal death in small birth weight infants with hypoxic-ischemic encephalopathy

Panakhova Nushaba

Akhundova Afag

Huseynova Saadat

Hajiyeva Adila

Adilova Aytekin

Cogent Public health

2022

EIP abstract book

https://doi.org/10.1080/27707571.2022.2138037

 

Cəmi: 27 elmi əsər.

 

 Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

European Academy of Paediatrics

2

Union of European Neonatal and Perinatal Societes