baş laborant Cəfərova A.O.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Aytən Olman qızı Cəfərova

2

İxtisas

Pediatr

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

ATU , Tədris – terapevtik klinikanın Uşaq pulmonologiya,allerqologiya, endokrinologiya şöbəsi

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2004-2010

Pediatriya

Azərbaycan Tibb  Universiteti

Bakıxanov 23

2

2010-2011

İnterna

6 saylı Uşaq Klinik Xəstəxanası

Koroğlu Rəhimov 11

 

 

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2012 – ci ildən hal-hazıra qədər

Baş laborant

ATUTədris-Terapevtik Klinikası, «ІІ  Uşaq xəstəlikləri »kafedrası

Mərdanov qardaşları 100

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

21.07-21.08.2018

İxtisasartırma kursu

Türkiyə Cumhuriyyəti İzmir şəhəri Ege Universiteti, Çocuk İmmunolojisi ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı

2

19.10-20.10.2021

RUDN Tibb Universitetinin Davamlı Təhsil Mərkəzinin "Tənəffüs xəstəliklərinin qarşısının alınması, diaqnostikası və müalicəsinin müasir aspektləri" adlı tibbi professionalların təlimi  

ATU, Tədris – Terapevtik klinika

3

5 noyabr 2022-ci il

Master – klass “Allerqoloji xəstəliklərin müalicəsində fərdi yanaşma” kursu

ATU, Tədris – Terapevtik klinika

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1 

 A.A.Eyyubova, N.H.Sultanova, A.O.Cəfərova. Tezis: Иммуномодулирующая эффективность витамина Д у детей с атопической бронхиальной астмой. Журнал  “Аллергология и иммунология” Том 17, N-2. Июнь 2016. səh. 139

 РИНЦ,  https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=9316

 2

 A.A.Eyyubova, N.H.Sultanova, A.O.Cəfərova. Tezis: Atopik forma bronxial astmanın patogenezində vitamin D rolu. “Allerqologiya, İmmunologiya və İmmunoreabilitasiya üzrə V Azərbaycan Milli Konqresi” 21 oktyabr 2016 materialları. Bakı. səh. 31-34.

 

 A.A.Eyyubova, H.H.Qabulov, N.H.Sultanova, A.O.Cəfərova. Məqalə: Роль витамина Д в патогенезе заболеваний бронхо-легочной системы. “Azərbaycan Allerqologiya və Klinik İmmunologiya” jurnalı. Cild 4; №2, 2016. səh. 38 – 43.

 

 N.H.Sultanova, L.İ.Allahverdiyeva, A.O.Cəfərova. Məqalə: Uşaqlarda bronxial astma və vitamin D: suala müasir yanaşma. “Azərbaycan Allerqologiya və Klinik İmmunologiya” jurnalı. Cild 5; №2, 2017, səh.28 – 34

 

 N.H.Sultanova, L.İ.Allahverdiyeva, A.O.Cəfərova. Məqalə: Иммунокорригирующий эффект витамина D у больных бронхиальной астмой. Медицинские новости, 11 ноябрь, 2018, səh. 54 – 56. 

 http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=8521

6

A.O.Cəfərova. Məqalə: Atopik forma bronxial astma olan uşaqlarda vitamin D-nin  səviyyəsi və onun korreksiyası. “Azərbaycanın Təbabətinin müasir nailiyyətləri” jurnalı, № 4, 2018, səh. 107-110.

 

 7

 L.İ.Allahverdiyeva, N.H.Sultanova, A.O.Cəfərova. Məqalə: Влияние фармакологической коррекции  витамином D на цитокиновый       ответ  у детей с атопической бронхиальной астмой. Казанский Медицинский Журнал, том с, 2019, №1, səh. 135 – 139.

 https://doi.org/10.17816/KMJ2019-135

 

8

A.O.Cəfərova. Məqalə: Atopik forma bronxial astma xəstəliyi və vitamin D-nin çatişmazlığı olan uşaqlarda  immun sistemin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və korreksiyasi. Sağlamlıq jurnalı, № 1, 2019, səh. 117

 

9

N.H.Sultanova, A.O.Cəfərova. Tezis: Atopik forma bronxial astmalı  uşaqlarda vitamin D  ilə sitokin  sistemi  arasında əlaqənin  qiymətləndirilməsi.  Tibbin görən gözü. Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq praktik konfransın materialları. 30-31 mart 2019, səh. 117

 

10

N.H.Sultanova, A.O.Cəfərova. Tezis: Влияние  витамина D на иммунный статус  у больных атопической бронхиальной астмой.  XIV Ümumdünya Böyrək gününə həsr olunmuş “Müasir Nefrologiyanın aktual problemləri” adli elmi-praktik konfransın materialları. 14 mart 2019, səh. 122 – 123.

 

11

A.O.Cəfərova. Tezis: İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubiliyinə həsr olunmuş konfrans. Atopik forma bronxial astma xəstəliyi olan uşaqlarda  vitamin D-nin çatişmazliği ilə sitokin sistemi arasinda əlaqənin qiymətləndirilməsi. 2019, I cild, səh 121 – 122.  

 

 

12

N.H.Sultanova, A.O.Cəfərova. Tezis: Uşaqlarda   atopık forma bronxıal asmanın müalicəsində vitamin D-nin rolu. Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin yaradılmasının 60 illiyinə həsr olunmuş elmi – praktiki konfransın toplusu. 2022, №2, səh. 102.

 

13

A.O.Cəfərova. Tezis: Uşaqlarda bronxial astmanın  diaqnostikasında D vitaminin  rolu. Azərbaycan Allerqoloq, İmmunoloq və İmmunoreabilitoloqların VI Milli Beynəlxalq Konqresinin  toplusu. 4 noyabr, 2022, Səh. 22.

 

14

N.H.Sultanova, A.O.Cəfərova. Məqalə: Atopik  forma    bronxıal  astmalı uşaqlarda  sitokin göstəriciləri  ilə D vitaminin göstəricisi  arasında korrelyasion   əlaqənin   xarakteristikası. Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı, cild 4, № 1-2, 2022, səh. 58-61.

 

15

N.H.Sultanova, A.O.Cəfərova. Tezis: Atopik  forma  bronxial astmanın  müalicəsinə müasir yanaşma. “Pediatriyanın aktual problemləri” XII Beynəlxalq Elmi – Praktiki Konqres. 2022, 11-13 oktyabr, Səh. 23

 

16

N.H.Sultanova, A.O.Cəfərova. Tezis: Atopik  forma  bronxial astmalı uşaqlarda vitamin D - nin rolu. Professor Zərifə Ağarza qızı  Zeynalovanın anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 2023, səh. 142-143.

 

17

N.H.Sultanova, A.O.Cəfərova. Tezis: Atopik  forma  bronxial  astmalı  uşaqların  immun sisteminin tənzimlənməsində  vitamin D – nin rolu. Ulu Öndər Heydər Əliyevin  anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2023” elmi-beynəlxalq konqres.

 

  

 

 Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“Azərbaycan Allerqolologiya, immunologiya və immunoreabilitalogiya cəmiyyətinin üzvü

2

“European Academy of Allergy and Clinical İmmunology International Severe Asthma Forum”- un üzvü

3

“Allerji, Astım, İmmünoloji Platformu” - nun üzvü

4

AHEF Akademi derneyi”- nin üzvü

5

“Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin” üzvü