Elmi - pedaqoji kadr hazırlığı

1.Mövzu: “Dəri və selikli qişaların kandidozlarının törədicilərinin etioloji strukturunun vəziyyəti, onların diaqnostikası, müalicəsinə yanaşmanın qiymətləndirilməsi və profilaktikasının sosial-epidemioloji əsasları”

İcraçı:                                                  t.e.n., dosent  Novruzov E.M.

Elmi məsləhətçi:                                  t.e.d., prof. Fərəcov Z.H.

 

2. Mövzu: “Azərbaycanda dərinin səthi mikozlarları (Törədicilərin etioloji strukturu, klinik-immunoloji xarakteristikası, terapiya və profilaktika)”

İcraçı:                                                  t.ü.f.d., dosent  Əhmədova S.C.

Elmi məsləhətçi:                                  t.e.d., prof. Əmirova İ.A.

 

3. Mövzu: “Azərbaycan Respublikasında həqiqi akantolitik pemfiqusun klinik-epidemioloji və patogenetik aspektləri, müalicənin optimallaşdırılması, reabilitasiya və profilaktikası”

İcraçı:                                                  assistent Fərəcova G.Z.

Elmi məsləhətçi:                                  t.e.d., prof. Əmirova İ.A.

 

4. Mövzu: “Bakı şəhərində uşaqlar arasında atopik dermatitin epidemioloji aspektləri, risk amilləri və xəstəliyin gedişinin klinik xüsusiyyətləri”

İcraçı:                                                  baş laborant Cavadzadə T.Z.

Elmi rəhbər:                                        ə.e.x.,t.e.d., prof.Fərəcov Z.H.