Dosent Kubra Əliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Kubra Əliyeva Yaşar qızı

2

İxtisas

Əczaçı-provizor

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Əczaçılıq fakültəsi. Əczaçılığın texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

(1983-1988)

əczaçı-provizor

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1988 –1994

provizor texnoloq

Bakı şəhəri. 379 №-li aptek

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

2

1994-1995

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti.

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

3

1995-1996

stajçı müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti.

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

4

1996-2007

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti.

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

 

2007-2011

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti.

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

 

2011-hal hazıradək

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti. Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi

Bakı şəhəri Ənvər Qasımzadə 14

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Bəzi sitrus bitkilərinin meyvələrinin və onların tullantı məhsullarının tibdə istehsalı

Əliyeva K.Y.

“Sağlamlıq” jurnalı, 2015, №5, s 156.

2

Pektin əsasında furasilin süngərinin alınma texnologiyası

Əliyeva K.Y.,

Tağıyev S.Ə.

Əczaçılıq və Farmakoterapiya  jurnalı, 2014, №2, s35-39

3

Qreyfurt meyvələrinin tullantılarından maye ekstraktın alınması və keyfiyyət göstəricisinin öyrənilməsi

Əliyeva K.Y.,

Tağıyev S.Ə.

Təbabətin müasir problem-ləri jurnalı, 2016, №2.

4

Nitrofurol gelinin bəzi bioəczaçılıq xüsu-siyyətlərinin öyrənilməsi

Əliyeva K.Y.

Əczaçılıq və Farmakoterapiya jurnalı, 2016, №1, s.35.

5

Yumşaq dərman formaları

Əliyeva K.Y.,

Bakı 2012, 215 s.

 

30-a yaxın elmi məqalə, 2 dərs vəsaiti, 1 metodiki göstəriş və