Əlavə 1.18

adi, atasinin adi, soyadi _____Dərc olunmuş elmi işlərinin siyahısı 

İşin adı

Işin növü

Nəşriyyat, jurnal və s. adı

İşin həcmi

Həmmüəllif

1.

2

3

4

5

6

Müəllif:                                                                                                                                     ___________________imza

                                                                                                                                                         (a.,a.a., soyadı)             

 Siyahı düzdür:

________________     Elmi katib:                                                                                          ___________________imza

                                    Təşkilatın adı                                                                                              (a.,a.a., soyadı)