Dosent Fərəh Mədətli

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Fərəh Mədətli İlham qızı

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

ATU, əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

(1999-2003)

Əczaçı

ATU, əczaçılıq fakültəsi

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

2

(2003-2005)

Əczaçı-magistr

ATU, əczaçılıq texnologi-yası, iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası, magistratura

Bakı, Nəsimi rayonu, Ənvər Qasımzadə 14

3

3 il (2005-2008)

Əczaçılıq üzrə fəlsəfə doktoru

ATU, əczaçılıq texnologi-yası, iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası, doktorantura

Bakı, Nəsimi rayonu, Ənvər Qasımzadə 14

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2008-2012

Assistent

ATU, əczaçılıq texnologiyası, iqtisadiyyatı və təşkili ka-fedrası

Bakı, Nəsimi rayonu, Ənvər Qasımzadə 14

2

2012 il oktyabr ayından hal hazıra kimi

Dosent

ATU, əczaçılıq texnologiyasıvə idarəçiliyi kafedrası

Bakı, Nəsimi rayonu, Ənvər Qasımzadə 14

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1 ay

“Təhsilin əsasları” fənni bazasında ha-zırlanmış müasir pedaqogika və psix-ologiya ilə bağlı təlim kursu

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Bakı şəh., Akad. H.Əliyev küç.104

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

«Əczaçılığın əsasları»

M.N.Vəliyeva, F.İ.Mədətli

Dərslik. Bakı, 2014. 260 s.

2

«Müasir əczaçılığın problemləri»

M.N.Vəliyeva, F.İ.Mədətli

Dərslik. Bakı, 2015, 384 s.

3

Analytical picture of drug production, trafficking and dealing in Azerbaijan

Valiyeva M.N.,

Madatli F.I.

International Journal of Biomathematics and Biostatistics, Vol.1, No.2, July-December 2010, pp.203-206

4

Улучшение изображений глазного дна и установка ограничений автоматической коррекции

Мадатли Ф.И., Эфендиев Ч.А., Рагимов А.Т.

Петербургский журнал электроники, 1/2014, сс. 31-36

5

Разработка технологии получения сухих духов на основе растительного сырья Азербайджана

М.Н.Велиева,

Ф.И.Мадатли,

Н.М.Агаева

Sciences of Europe №20(20), Vol 2, 2017, p. 37-42

6

Инновационное развитие фармацевтического образования в Республике Азербайджан

М.Н.Велиева,

С.А.Атакишизаде,

Ф.И.Мадатли

Sciences of Europe №20(20), Vol 2, 2017, p. 51-63

 

35 elmi əsərin, o cümlədən iki dərslikiki patent  və bir səmərələşdirici təklifin müəllifidir

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Əczaçılıq və Kimya problemləri üzrə Komissiya