Dosent Kəmalə Cəlilova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Kəmalə Cəlilova İbrahim qızı

2

İxtisas

Əczaçı-provizor

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Əczaçılıq fakültəsi. Əczaçılığın texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

(1984-1989)

əczaçı

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1991-1993

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti. Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

2

1993-2011

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti. Əczaçılıq texnologiyası, təşkili və iqtisadiyyatı

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

3

2011-2015

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti. Əczaçılıq texnologiyası, təşkili və iqtisadiyyatı

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

4

2015-hal-hazıradək

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti.Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi

Bakı şəhəri Ənvər Qasımzadə 14

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmiiş və məqalələrhaqqındaqısaməlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1.

Аспекты формирования ценовой политики фармацевтической отрасли Азербайджана

Cəlilova K.İ.

Aliyeva K.Y.

Georgian medical news. Tbilisi New-York,2012, №1(202). S.48-54

2.

Применение SWOT-анализа в перс-пективном развитии фармацевти-ческого рынка

Zülfüqarova N.S

Mansurova L.N.

Əmirəliyeva T.Ə.

Azərbaycanda Əczaçılıq və farmakoterapiya, 2013, №1, s.21-25

3.

Анализ деятельности медицинских представителей в Азербайджане

Zülfüqarova N.S

Mansurova L.N.

Cəlilova K.İ.

Təbabətin aktual problemləri, 2014, с 306-308

4.

Əczaçılıq təşkilatlarının rəqabətliliyinə təsir göstərən amillərə dair.

Cəlilova K.İ., Məhərrəmova N.F.

A. Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi – praktik konfransın materialları, Bakı 2016, s.224 - 227

5.

Əczaçılıq menecmentinin əsasları

 

Vəliyeva M.N.,

Cəlilova K.İ.,

Zülfüqarova N.S.,

Mansurova L.N.

“Təbib”, Bakı 2017, 204s.

 

Cəmi: 21 məqalə, 8 tezis, 1 dərs vəsaiti, 1 metodiki vəsaitin müəllifidir