Baş müəllim Sərxan Tağıyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Sərxan Tağıyev Əbülfəz oğlu

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Əczaçılıq fakültəsi. Əczaçılığın texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

(1962-1967)

Əczaçı

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1968-1971

aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti.

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

2

1971-1984

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti.

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

3

1984-hal hazıradək

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti. Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi

Bakı şəhəri Ənvər Qasımzadə 14

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Ikifazalı ekstraksiya üsulundan istifadə etməklə bitki mənşəli s/y tipli emulsiya kremin alınma texnologiyası

Məmmədova Ə.E. Tağıyev S.Ə.,

Əczaçılıq və Farmakoterapiya. 2011, №19-22

2

Hidrogen terapevtik sistemlərin hazırlanma texnologiyasının işlənib hazırlanma texnologiyası

Tağıyev S.Ə.

Ə.M.Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş konfrans. 2012, s 57

3

Pektin əsasında furasillin sungərinin alınma texnologiyası

Əliyeva K.Y

Tağıyev S.Ə.

Əczaçılıq və Farmakoterapiya. 2014. №2. s.35-39

4

Sarıkökdən alınan kurkumin məcmusunun müqayisəli antimikrob təsirinin öyrənilməsi

Tağıyev S.Ə., Əliyeva K.Y.

Azərbaycan təbabətinin müasir nəaliyyətləri Jurnalı, №3/2016, səh.262-265

 

130-dan çox elmi məqalənin, 15 patentin müəllifidir.