Baş müəllim Aidə Bəndəliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Aidə Bəndəliyeva Allahverdi qızı

2

İxtisas

Əczaçı-provizor

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Əczaçılıq fakültəsi. Əczaçılığın texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

 5 il

Provizor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

01.01.991-01.06 1991

laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, Dərman formalarının texnologi-yası kafedrası

Bakı şəhəri Bakıxanov 23

2

1991-1992

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, Dərman formalarının texnologi-yası kafedrası

Bakı şəhəri Bakıxanov 23

3

1992-1995

Aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti, Dərman formalarının texnologi-yası kafedrası

Bakı şəhəri Bakıxanov 23

4

 

 

 

 

5

 

 

6.

 

 

 7. 

1993-1997

 

 

 

02.1996-1998

 

 

1998-2000

 

2000- hazırkı dövrədək

 

ATU-nun Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədr müavini

 

Asissent

 

 

Baş müəllim

 

B/müəllim

 

Azərbaycan Tibb Universiteti

 

 

Azərbaycan Tibb Universiteti, Dərman formalarının texnologi-yası kafedrası

Azərbaycan Tibb Universiteti, Dərman formalarının texnologi-yası kafedrası

Azərbaycan Tibb Universiteti, ƏTİT kafedrası

Bakı şəhəri Bakıxanov 23

 

 

Bakı şəhəri Bakıxanov 23

 

 

 

Bakı şəhəri Bakıxanov 23

 

Bakı şəhəri Ənvər Qasımzadə 14

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

Bir ay

Parlament seçkilərinə hazırlıq

Almaniya Respublikası F.Nauman adına Fond

2

Bir ay

YUNESKO-nun Bioetika və Tibbi Hüquqa dair təlim kursu

AMEA İnsan hüquqları Elmi Tədqiqat İnstitutu

3

Bir il

İngilis dilinin öyrənilməsi

Amerikanın “Atəş” dil təlim kursu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmiiş və məqalələrhaqqındaqısaməlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində pasiyent hüquqlarının qorunmasının öyrənilməsi

V.Q.Məmmədov,

A.A.Bəndəliyeva, N.H.Qələndərli

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri” jurnalı, 2014

2

Orta əsrlərdə islam təbabətində istifadə edilən müalicə vasitələri haqqında.

A.A.Bəndəliyeva

Odlar yurdu universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri jurnalı, 2014

3

Təbabətin inkişafı və bioetika               

Bəndəliyeva A.A., Aslanov M.Q.

Ümummilli Iider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş  Təbabətin aktual  problemləri 2015 elmi-praktik konfransın materialları (Azərbaycan Tibb Universiteti əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin əsasında tərtib edilib), səh. 151.

4

Bioetika və Şərq təbabətində əxlaqi-etik dəyərlərin öyrənilməsi

Bəndəliyeva A.A.

Ümummilli Iider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş  Təbabətin aktual  problemləri 2015  elmi-praktik konfransın materialları (Azərbaycan Tibb Universiteti əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin əsasında tərtib edilib), səh.150.

5

Bioethical Problems of Azerbaijan Medicine in the Middle Ages

Aida Bandaliyeva 

23rd Annual Congress of World Association for Medical Law,Baku 11-13 iyul, 2017  PO61

 

60 elmi əsərin, 1- dərs vəsaiti, 2-tədris-metodiki vəsait,  3-patent, 2-səmərələşdirici təklif, 1 farmakopeya məqaləsinin müəllifidir

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

YUNESKO-nun Bioetika üzrə  Beynəlxalq Müəllimlər Forumunun üzvü

2

Dünya Tibbi Hüquq Assossasiyasının üzvü

3

Azərbaycan Respublikası Tibb Tarıxçiləri Birliyinin üzvü

4

“Qloballaşmada Gənclərin milli əxlaqi dəyərlərinin qorunması İctimai Birliyi Qeyri Hökumət Təşkilatının sədri