Baş müəllim Elmira Quliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Elmira Quliyeva Ağaqulu qızı

2

İxtisas

Əczaçı-Provizor

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Əczaçılıq fakültəsi. Əczaçılığın texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

5 il

Əczaçı provizor

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1973-1986

Assistent

 

Azərbaycan Tibb Universiteti.

ATU-nun əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası

Bakı şəhəri Bakıxanov 23

2

1986-2016

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti.

ATU-nun əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası

Bakı şəhəri Ənvər Qasımzadə 14

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

19.04.1977 il-25.06.1977 il.

Müəllimlərin ixtisasının təkmilləşdirmə kursları

İ.M.Seçenov adına 1 Moskva Tibb İnstitutu

2

01.09.1988 il 29.09.1988 il

Müəllimlərin ixtisasının təkmilləşdirmə kursları

İ.M.Seçenov adına 1 Moskva Tibb İnstitutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Ensiz yarpaq iydənin (Elaeqnus angustifolia L.) çiçək və yarpaq-larının ekstraktı əsasında iltihab əleyhinə gelin tərkibinin, alınma texnologiyasının və keyfiyyət normalarının işlənib hazırlanması

Mehralıyeva S.C.,

Quliyeva A.F. və b.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, №4, 2018, s.233-237

2

Разработка технологии получе-ния эмульсионного крема на ос-нове алоэ  и изучение ее био-фармацевтических свойств

Мехралиева С.Дж.,

Велиева М.Н.,

Магеррамлы У.Э.,

Кулиева Э.А.,

Г.Н.Гамбарлы,

Н.А.Азиз-заде

Биомедицина , №3, 2018, стр.29-33

3

Naftalan nefti və bitki ekstraktı əsasında iltihabəleyhinə məlhəmin hazırlanma texnologiyası

Mehralıyeva S.C.,

Quliyeva E.A.,

Atakişiyeva R.Ə.

Təbabətin müasir nailiy-yətləri, №4, 2019, s.194-199

4

Разработка новых косметологических средств на основе природного сырья Азербайджане

Велиева М.Н.,

Мехралиева С.Дж.,

Кулиева Э.А. и др.

Sciences of Europe Vol 1, №36 (2019) p.3-8

5

Обезболивающая и противовоспалительная мазь для наружного применения

 

Мехралыева С.Дж.,

Кулиева Э.А.,

Сулейманова Т.Х. и др.

Патент ЕАПО рег. № 19|04|2019, 22/04/2019 Ном.зая.201900180/25

6

Антибактериальная гель на основе коллоидального раствора серебра

 

Мехралыева С.Дж., Велиева М.Н., Сулейманова Т.Х.,

Кулиева Э.А. и др.

Патент ЕАПО рег. № 19|04|2019, 12/12/2019

Ном.зая.201900181/26