Baş müəllim Əfsanə Məmmədova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əfsanə Məmmədova Elman qızı

2

İxtisas

Provizor

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Əczaçılıq fakültəsi.Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1993 – 1998 (bakalavr)

1998-2000 (magistr)

provizor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2000-2019

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universitet

Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi 

 

2

2019-dan 

 assistent

Azərbaycan Tibb Universitet

Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
  Məmmədova Ə.E. Технология приготовления некоторых лечебно-косметологи­ческих средств на основе глицирризиновой кислоты. Фармация Казахстана, Ал-маты, 2012, №8, с. 36-38 Фармация-Казахстана-8-2012.pdf
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Qlisirrizin turşusu əsasında müali-cəvi kosmetoloji emulsiya-krem və onun göstəriciləri

 

Məmmədova Ə.E

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı. Bakı, 2011, №2, s.45-47

2

Qlisirrizin turşusu əsasında müali-cəvi kosmetoloji vasitənin stan-dartlaşdırılması

 

Məmmədova Ə.E

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı.  Bakı, 2012, №1, s.29-32

3

Bəzi dermatoloji patologiyaların müa-licəsində qlissirizin turşusu əsa-sında müalicəvi-kosmetoloji vasi-tələrin tətbiqi

 

Məmmədova Ə.E

Fərəcov Z.H.,

Vəliyeva M.N.,

Əmirova İ.A.,

Yaqubova L.R.

Azərbaycan Tibb Jurnalı. Bakı, 2012, №3, s. 48-52

4

 

 

 

5

«In vitro» изучение антиоксидан-тной и антирадикальной актив-ности лечебно-косметологического крема на основе глицирризиновой кислоты

Məmmədova Ə.E Quliyev M.R.

Vəliyeva M.N.

Научные ведомости Бел-городского государствен-ного университета, Белго-род, 2012, № 10, c.144-147

 

Ümumilikdə 15 məqalə, 1 Farmakopeya Məqaləsi, 1 Avrasiya patenti, 2 tezis.