Baş laborant Səyyəddin Atakişizadə

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Səyyəddin Atakişizadə Abdulla oğlu

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

Əczaçılıq fakültəsi. Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1983-1988 (5 il)

Provizor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri Bakıxanov küç 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2014 –dən hal-hazıradək

baş laborant

ATU, Əczaçılıq texnologi-yası və idarəçiliyi kafedrası

Bakı şəhəri Ənvər Qasımzadə 14

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2011  I- III

“Əczaçılıq” üzrə ümumi təkmilləşmə kursu

Ə.Əliyev ad. AHTİ

2

2015  XI

“İVEK” əczaçılıq konqresi

Türkiyə, İstambul

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

 

Elmi işin mövzusu “Azərbaycanın əc-zaçılıq sektorunun strateji inkişafında innovativ siyasətin öyrənilməsi”

 

 

1

Müasir əczaçılığın innovativ siyasətinin bəzi aspektləri

M.N.Vəliyeva, Atakişizadə S.

Jurnal “Azərbaycan tə-babətinin müasir nailiyyətləri” №1,2015

2

Стратегия фармацевтической этики в научно- практической деятельности фармацевтов.

С.А.Атакишизаде

«Научный вестник» Qərb Universiteti№1, 2015

3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВА-НИЕ  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯ-ТЕЛЬНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

С.А.Атакишизаде

 

Современная фар-мация: Проблемы и перспективы разви тия.2015 Владикав-каз

4

ОРГАНИЗАЦИЯЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕС-ПУБЛИКИ

С.А.Атакишизаде

 

Современная фар-мация: Проблемы и перспективы разви тия.2015 Владикав-каз

5

Разработка методических подходов к инновационной деятельности аптеч-ных предприятий в Азербайджане

М.Н.Велиева, С.А.Атакишизаде

Современная фар-мация: Проблемы и перспективы разви тия.2015 Владикав-каз