Professor Rauf Ağayev

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ataadı

Ağayev Rauf Maqsud oğlu

2

İxtisas

Cərrahiyyə

3

Vəzifə

Professor, kafedra müdiri

4

Şöbə

Cərrahi xəstəliklər II

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsilmüəssisəsininadı

Təhsilmüəssisəsininünvanı

1

1976-1982

Cərrahiyyə

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı ş

2

1986-1989

Cərrahiyyə

Ümumittifaq Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi

Moskva ş.(aspirantura)

3

1998-2002

Cərrahiyyə

Rusiya Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi

Moskva ş.(doktorantura)

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisəninadı

Müəssisəninünvanı

1

1983-1985

Cərrah

Abşeron Mərkəzi Poliklinikası

Xırdalan qəsəbəsi

2

1986-1989

Aspirant

Ümumittifaq Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi

Moskva şəhəri

3

1989-1990

Kiçik elmi işçi

Elmi Tədqiqat Klinik və Eksperimental İnstitut

Bakı şəhəri

4

1990-1997

Kiçik böyük elmi işçi

ET Qastroenterologiya institutu

Bakı şəhəri

5

1997-2003

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

6

2003-2007

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

7

2007-bu günə kimi

Professor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

8

2007-2012

Şöbə müdirinin müavini

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

Bakı şəhəri

9

2012-2016

Baş həkim

Respublika Diaqnostika Mərkəzi

Bakı şəhəri

10

2016-2018

Baş həkim

ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikası

Bakı şəhəri

11

2018- bu günə kimi

Kafedra müdiri

Azərbaycan Tibb Universitetinin cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı şəhəri

12

2018- bu günə kimi

Direktor

Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi

Bakı şəhəri

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1984

Cərrahi xəstəliklər

Az. HT İnstitutu, Bakı ş.

2

2007

Səhiyyənin kadr siyasəti

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Brussel ş.

3

2008

Səhiyyədə təşkilatçılıq əsasları

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Koperhagen

4

2006

Laparoskopik cərrahiyyə

Mannheiym Universiteti, Almanya

5

2010

Tibbi təhsildə islahatlar

Moskva ş.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

 

Məmmədova E.T., Nəsirov M.Y., Məmmədov Ə.M., Quliyev M.R. İrinli peritonitin müxtəlif mərhələlərində qanda peritoneal eksudatla toksiki maddələrin qatılığının dəyişmə xüsusiyyətləri. ‹‹Cərrahiyyə›› №4, 2016; s.9-12

 
     
     
 

Агауев Б.А., Джафарли Р.Э., Попандопуло А.Г. ВЛИЯНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ АУТОЛОГИЧЕСКИХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА НЕОВАСКУЛЯРИЗАЦИЮ ПЕЧЕНИ ПРИ ЦИРРОТИЧЕСКОМ ЕЕ ПОРАЖЕНИИ. ‹‹ Экспериментальная и клини-ческая  гастроентерология›› (Россия) 2016, №4.

https://www.nogr.org/jour/article/view/179

https://www.nogr.org/jour/article/view/179/179

  Rauf M Aghayev. Liver Echinococcosis complicated with Lesions of Bile Ducts in Azerbaijan. ‹‹Euroasian Journal of Hepato-gastroenterology›› Vol. 6, №22016; p.1-6.
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

 

 

 

2

Biliary complications of liver hydatid disease: diaqnosis and surgical treatment

Jafarli R.E.,

Memish A.

‹‹Euroasian Journal of Hepato-gastroenterology›› (supplement) 2016; p.44-51

3

 

 

 

4

 

           -----

 

5

Cərrahi əməliyyatlar atlası

Ağayev B.A.,

Ağayev R.M.,

Jafarli R.E.,

Bakı ş. 2014, 2015, 2017

  

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

YAP

2

Azərbaycan Cərrahlar və Qastroenteroloqlar İctimayi Birliyinin sədri

3

Avropa Cərrah və Qastroenteroloqlar Assosiasiyasının üzvü

4

Avroasiya Cərrah və Qastroenteroloqlar Assosiasiyasının rəyasət heyyətinin üzvü

5

MDB  ölkələrinin Hepatobiliar  Cərrahlar Cəmiyyətinin üzvü