Elmi istiqamət

«Əczaçılıq məhsullarının yaradılması, elmi-əsaslı araşdırılması və dərman xidmətinin idarə edilməsinin öyrənilməsi» elmi probeminə aid professor M.N.Vəliyevanın rəhbərliyi altında üç əsas istiqamtədə elmi-tədqiqat işləri aparılır:

  • Təbii mənşəli xammallar əsasında əczaçılıq məhsullarının texnologiyasının işlənib hazırlanması.
  • Azərbaycan əczaçılıq bazarının, iştirakçılarının, onların arasında yaranan nümunələrin və mövcud olan proseslərin öyränilməsi. Əczaçılıq fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik bazasının tədqiqi.