Elmi - pedaqoji kadr hazırlığı

Bu istiqamət üzrə professor M.N.Vəliyevanın rəhbərliyi altında təsdiq olunan elmi tədqiqat probleminə aid  20 əczaçılıq üzrə fəlsəfə eləmləri doktoru hazırlanıb (14-ü mudafiə edib):

1) Dissertantlıq yolu ilə dissertasiya işlərini yerinə yetirənlər:

 1. Qasımova Gülnarə Nisan qızı “Azərbaycanda əczaçılıq marketinqinin inkişafı və təşkili problemləri” 08.11.2003 (diplom alıb)
 2. Əliyev Natiq Avil oğlu “Azərbaycan Respublikasında dopinq nəzarətin təşkilinin və bitki mənşəli bəzi qeyri-dopinq vasitələrinin tədqiqi” 30.06. 2004 (diplom alıb)
 3. İsmayılova Leyla Nadir qızı “Azərbaycan Respublikasında əczaxana və müalicə-profilaktika müəssisələrinin psixotrop dərman vasitələri ilə təchiz vəziyyətinin öyrənilməsi 11.11.2005  (diplom alıb)
 4. Əliyeva Kübra Yaşar qızı “Barium-sulfat əsasında bitki polisaxaridləri ilə rentgenokontrast vasitələrin alınması və tədqiqi” 30.04.2007 (diplom alıb)
 5. Məhərrəmova Sevinc Hacıbala qızı “Azərbaycan Respublikasında homeopatik xidmətin metodikası əsasları” 15.05.2007 (diplom alıb)
 6. Mikayılova Şəhla Xəlil qızı “Qədim və orta əsrlərdə Azərbycanda dərmanşünaslıq” 15.12.2008 (diplom alıb)
 7. Mehraliyeva Sevil Cəbrayıl qızı “Bəzi çoxkomponentli bitki xammalları əsasında dərman formalarının hazırlanma texnologiyasının işlənib hazırlanması və onların bioəczaçılıq xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi” 17.02.2010 (diplom alıb)
 8. Mədətli Fərəh İlham qızı “Azərbaycan Respublikasında narkoepidemioloji vəziyyətin və etik aspektlərin narkotik vasitələrlə davranışına təsirinin öyrənilməsi sahəsində tədqiqatlar” 29.12.2008 (diplom alıb)
 9. Məcidova Ülkər Mirzəağa qızı “Biyanın əsasında bəzi dərman formalarının tədqiqi, standartlaşdırılması və farmakoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi” 09.02.2010 (diplom alıb)
 10. Zülfüqarova Nailə Sabir qızı “Bakı şəhərinin aptek  müəssisələrində fitoprofilaktik və fitoterapevtik dərman yardımının təşkili qaydalarının öyrənilməsi” 09.02.2010 (diplom alıb)
 11. Cəlilova Kəmalə İbrahim qızı “Alıcılar və satıcılar arasında münasibətlərin öyrənilməsi” 09.02.2010 (diplom alıb)
 12. Bağırova Aynurə Bahadur qızı «Azərbaycanda optik xidmət və əmtəə bazarının marketinq tədqiqatları» 03.06.2014 (diplom alıb)
 13. Məmmədova Əfsanə Elman qızı “Qlisirrizin turşusu əsasında bəzi müalicəvi-kosmetoloji vasitələrin alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması və keyfiyyət normalarının təyini” 16.03.2017 (diplom alıb)
 14. Kərimova Zeynəb Kərim qızı “Çəhrayı izabella (Vitis labrusca) üzümünün sənaye tullantılardan müalicəvi-kosmetoloji məlhəmin alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması”  2017 (diplom alıb)
 15. Musayeva Sevinc Elxan qızı “Biyanın əsasında bəzi kompleks vaginal dərman formalarının texnologiyasının işlənib hazırlanması” mövzusunda namizədlik dissertasiya işi ATU-nun Əczaçılıq fakültəsinin Elmi Şurasında 25.01.2013-cü il tarixdə 5 saylı protokolunda təsdiq olunmuşdur.
 16. Mikaeili Khyani Rahman “İran və Azərbaycanda əczaçılıq sektorunun inkişaf xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili” mövzusunda dissertasiya işi ATU-nun Əczaçılıq fakültəsinin Elmi Şurasında 15.01.2009-cu il tarixdə 3 saylı protokolunda təsdiq olunmuşdur.
 17. Atakişizadə Səyyədin Abdulla oğlu “Azərbaycanın əczaçılıq siyasətinin innovativ inkişafında metodoloji yanaşmalar” mövzusunda namizədlik dissertasiya işi ATU-nun Əczaçılıq fakültəsinin Elmi Şurasında 26.05.2015-ci il tarixdə 9 saylı protokolunda təsdiq olunmuşdur.
 18. Əliyeva Arzu Həmzə qızının  «Azərbaycan Respublikasında əczaçılıq fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin təşkili» mövzusunda dissertasiya işi ATU-nun Əczaçılıq fakültəsinin Elmi Şurasında 26.05.2015-ci il tarixdə 9 saylı protokolunda təsdiq olunmuşdur.

 

 1. Xəlilov Nicat Qədiməli oğlunun “Azərbaycanda icbari tibbi sığorta sistemində dərman təchizatının öyrənilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiya işi ATU-nun Əczaçılıq fakültəsinin Elmi Şurasında 23.04.2014-cü il tarixdə 8 saylı protokolunda təsdiq olunmuşdur (müdafiəyə təqdim olunub).

 

 1. Musayeva Aytən Eldar qızının “Biyanın əsasında trixologiyada bəzi kosmetoloji fitokompozisiyaların işlənib hazırlanma texnologiyası” mövzusunda namizədlik dissertasiya işi ATU-nun Əczaçılıq fakültəsinin Elmi Şurasında 23.04.2014-cü il tarixdə 8 saylı protokolunda təsdiq olunmuşdur (müdafiəyə təqdim olunub).

 

Kafedrada 73 magistr dissertasiyaları yerinə yetirilib, onlardan professor Məhbubə Nəbi qızı Vəliyevanın rəhbərliyi ilə 43 magistr HSM-190032 əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili və HSM-190031 əczaçılıq texnologiyası ixtisasları üzrə dissertasiya işləri müdafiə olunaraq, əczaçı-magistr elmi dərəcəsinə layiq görülmüşlər.

 1. Məhərrəmova Aynur Aydın qızı “Aptek müəssisələrində vergi sistemi haqqında” (2002)
 2. Əliyeva Arzu Həmzə qızı “Azərbaycanda dərman siyasətinin inkişaf yollarının öyrənilməsi” (2002)
 3. Quliyeva Səbinə Zakir qızı “Əczaçılıq sənayesinin iqtisadi effektliyinin öyrənilməsi”  (2003)
 4. Sultanova Cəmilə Fərhad qızı “Azərbaycan Respublikasında dərman vasitələrinin səmərəli istifadəsi” (2003)
 5. Şükürova Samirə Namiq qızı “Biyan kökü qatı ekstraktından məlhəm və gelin hazırlanma texnologiyasının və onların biofarmaseftik xassələrinin öyrənilməsi” (2003)
 6. Həsənli Könül Fəda qızı “Bələdiyyə sistemində əczaçılıq müəssisələrinin inkişafı” (2004)
 7. Qəribli İlahə Adil qızı “Qliserran və askorbin turşusundan ibarət qranulların hazırlanma texnologiyası xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi” (2004)
 8. İsayeva Kəmalə Kəmaləddin qızı “Azərfarm LTD-də istehsal olunan tabletlərin texnologiyasının öyrənilməsi” (2004)
 9. Mədətli Fərəh İlham qızı “Azərbaycan Respublikasında qadağan olunan vasitələrinin dövriyyəsinin öyrənilməsi” (2005)
 10. Əsədova Nigar Qəhrəmanlı qızı “Biyan və itburnu şərbətinin alınma texnologiyası” (2005)
 11. Musayeva Gülnur İbrahim qızı “Əczaçılıqda auditin xidmətlərinin öyrənilməsi və tətbiqi” (2006)
 12. Abdullayeva İradə Fikrət qızı “Yerli bitki xammalı əsasında çoxkomponentli sinə yığıntısının texnoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və standartlaşdırılması” (2007)
 13. Əliyeva Sevda Tofiq qızı “Biyan əsasında müalicəvi-kosmetoloji vasitələrin tədqiqi” (2007)
 14. Hacıbalayev Polad Firuz oğlu “Azərbaycan Respublikasında əczaçılıq məhsulunun keyfiyyətinə nəzarətin təşkili” (2007)
 15. Hacıyeva Fərəh Fazil qızı “Əczaçılıq menecmentinin əsaslarının öyrənilməsi (bəzi əczaçılıq təşkilatlarının nümunəsində) (2007)
 16. Ağayev Kamran Fuad oğlu “Odlar Yurdu-95 topdansatış əczaçılıq şirkətinin fəaliyyətinin öyrənilməsi və kompleks qiymətləndirilməsi” (2008)
 17. Safquluzadə Nigar Xəzri qızı “Biyanın əsasında şərbət dərman formalarının tədqiqi və farmakoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi” (2008)
 18. Əbilova Vəfa Kamandar qızı “Azərbaycan Respublikasında əczalıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi” (2010)
 19. Tağıyeva Afət Tağı qızı “Azərbaycanda əczaçılıq sektorunda validasiyanın prinsiplərinin elmi əsaslarının öyrənilməsi” (2010)
 20. Məlikova Aygün Xanlar qızı “Xitozan, kəhrəba və qlisirrizin turşusu əsasında antioksidant aktivliyə malik gel-kolloid kompozisiyasının texnologiyasının işlənib hazırlanması” (2010)
 21. Rüstəmova Mehriban Fərhad qızı “Biyanın əsasında çoxkomponentli dərman formalarının işlənilməsi və bioəczaçılıq aspektlərinin öyrənilməsi” (2011)
 22. Məmmədov Kənan Xanlar oğlu “Azərbaycanda bitki mənşəli vasitələrin  marketinq təşkili” (2011)
 23. Quliyeva Məlahət Cavanşir qızı “Azərbaycanda bitki mənşəli əczaçılıq vasitələrinin əmtəə siyasətinin öyrənilməsi” (2011)
 24. Hüseynova Aytac İlqar qızı “Sənayedə biyan xammalının və preparatlarının analiz üsullarının validasiyası” (2011)
 25. Şahməmmədova İradə Tofiq qızı “Bioloji aktiv əlavələrin əczaçılıq təcrübəsinə tədbiqinin öyrənilməsi” (2012)
 26. Babayeva Emiliya Zakir qızı “İnnovasiya və təchizat mərkəzinin iqtisadi göstəricilərinin təhlili”(2012)
 27. Əjdərova Ziba Ramiz qızı “Biyan, xitozan və seolit əsasında kosmetoloji vasitənin  gelin işlənilməsi” (2012)
 28. Şükürov Çingiz Yavər oğlu “Seolit və biyan əsasında tablet formasının işlənməsi və farmakoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi”  (2012)
 29. Xəlilova İlahə Ağasadıq qızı “Azərbaycan Respublikasının əczaçılıq sekturunun dövlət tənzimlənməsində dərmanların qeydiyyatının aparılması” (2013)
 30. Məmmədova Könül Mehman qızı “Azərbaycanda əczaçılığın dövlət tənzimlənmə sistemində lisenziyalaşmanın rolu” (2013)
 31. Ağabalayeva Arzu Rauf qızı “Xitozan, gicitkan və biyan tərkibli gel şəklində müalicəvi-kosmetoloji formalarının işlənməsi”  (2013)
 32. Sadıqova Fazilə Fazil qızı “Biyanın əsasında homeopatik formaların işlənib hazırlanması texnologiyası” (2013)
 33. Məhərrəmova Zülfiyyə Cümşüd qızı “Əczaçılıq məhsullarının çatdırılmasında logistik əməliyyatlarının öyrənilməsi” (2014)
 34. Rəhimxanov Vasif Yarəli oğlu “Ədliyyə Nazirliyi baş tibb idarəsinin ixtisaslaşdırılmış müalicə müəssisəsində əczaçılıq işinin təşkili” (2014)
 35. Hüseynzadə Nərmin Vilayət qızı “Təbii mənşəli müalicəvi-kosmetoloji gelin hazırlanma texnologiyasının işlənilməsi” (2014)
 36. Cavadova Ülviyyə Yusif qızı “Bəzi dərman bitkiləri əsasında fitomikrosferlərin hazırlanma texnologiyasının işlənilməsi” (2015)
 37. Gözəlova Ləman Səxavət qızı “Azərbaycanda əczaçılıq sektorunun dövlət tənzimlənmə sistemində dərmanların keyfiyyətinin, təhlükəsizliyinin və effektivliyinin təmini” (2016)
 38. Исмаилова Фарида «Инновационные методы управления на фармацевтическом рынке Азербайджана» (2016)
 39. Məmmədov Bəhruz Səməd oğlu “Çılpaq biyanın quru ekstraktı əsasında müalicəvi şampunun işlənib hazırlanma texnologiyası” (2017)
 40. Aşurbəyova Ülkər Hüseynağa qızı “Qaraciyər və öd yolu xəstəliklərinin profilaktika və müalicəsi üçün bitki mənşəli dərman formasının işlənib hazırlanma texnologiyası” (2018)
 41. Ağayeva Nuranə Mətləb qızı “Quru ətirin işlənib hazırlanma texnologiyası”  (2018)
 42. Behram Mehrvarz Moghanlou Jafar oğlu “Azərbaycanda dərman təchizatnın marketinq tədqiqatları” (2018)
 43. Babak Mehrvarz Moghanlou Jafar oğlu “Azərbaycanın dərman bazarında “Avromed” şirkətinin marketinqinin fəaliyyətinin təhlili” (2018)

 

Bu istiqamət üzrə dosent M.N.Naibovun rəhbərliyi altında təsdiq olunan elmi tədqiqat probleminə aid  1 əczaçılıq üzrə fəlsəfə eləmləri doktoru hazırlanır:

 

1) Doktorantura xətti ilə dissertasiya işlərini yerinə yetirən:

 1. Doktorant Abdullayev Elsəvər Ziyəddin oğlu  “Müasir səhiyyə və əczaçılıq  sektorunda aparılan islahatlar haqqında” mövzusunda namizədlik dissertasiya işi ATU-nun Əczaçılıq fakültəsinin Elmi Şurasında 10.03.2017-ci il tarixdə 7 saylı protokolunda təsdiq olunmuşdur.

 

Əczaçılıq elmləri namizədi, dosent N.M.Naibovun rəhbərliyi altında HSM-190032 əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili ixtisası üzrə 9 magisrt dissertasiya işi yerinə yetirilmişdir:

 1. Behbudova Günel “Əsas dərman vasitələrinin siyahısının tərtibi və öyrənilməsi” (2005)
 2. Hüseynova Günel “Azərbaycan Respublikasında əczaçılıq sahəsində bioetik prinsiplərin öyrənilməsi” (2006)
 3. Xəlilov Natiq Azad oğlu “Müasir əczaçılıq bazarında dərman vasitələri haqqında informasiyanın təşkilinin öyrənilməsi” (2008)
 4. Əfəndiyev Rauf Vaqif oğlu “Azərbaycanda etibarlı istehsalat praktikasının tələblərinin tətbiqinə milli yanaşmanın elmi əsaslandırılmasının öyrənilməsi” (2009)
 5. Şükürova Aytən Sadiq qızı “Azərbaycanda əczaçılıq firmalarında dərman vasitələrinin satış həcminin proqnozlaşdırılması metodikasının işlənilməsi” (2009)
 6. Məmmədli Nilufər Etibar qızı “Əczaçılıq bazarının fəaliyyət mexanizminin fərqləndirici xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi”
 7. Qaraşlı Səbirə Qənimət qızı “Əczaçılıq müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin istehlakçı hüquqlarına təsirinin öyrənilməsi”
 8. Sahibli Nəzrmin Daşqın qızı “Əczaçılıq bazarında rəqabət və inhisarın sintezinin öyrənilməsi”
 9. Əhmədova Firuzə “Əczaçılıq müəssisələrində mənfəətin artırılmasında marketinq planlaşmasının rolu” (2016)

 

Əczaçılıq elmləri namizədi, b/m S.Ə.Tağıyevin rəhbərliyi altında HSM-190031 əczaçılıq texnologiyası ixtisası üzrə 9 magisrt dissertasiya işi yerinə yetirilmişdir:

 1. Mirzəyeva Nurlana Murtuza qızı “Bitki mənşəli səthi fəal maddələrin solibilizasiyaedici təsirinin öyrənilməsi” (2005)
 2. Allazova Ülviyyə “Levomisetin mikrokapsullarının alınma texnologiyası və onların biofarmasevtik tədqiqi” (2006)
 3. Heydərli İqbal Qalib oğlu “Bəzi dərman bitkiləri yığıntılarından fitosferlərin alınması və onların biofarmasevtik tədqiqi” (2006)
 4. Məmmədova Şəbnəm Qulu qızı “Mayasarmaşığı qozalarından bəzi kosmetoloji preparatlarının alınma texnologiyasının öyrənilməsi” (2008)
 5. İsmayılov Cəmil Məmmədağa oğlu “Bitki mənşəli polimerlər əsasında hidrogel sistemlərin hazırlanma texnologiyası və onların bioəczaçılıq xassələrinin öyrənilməsi” (2009)
 6. Vəliyeva Aytən Eldar qızı “Asetilsalisil turşusunun mikrokapsullarının  alınma texnologiyası və onların bioəczaçılıq xassələrinin öyrənilməsi”  (2009)
 7. Yusifova Aynur Mahal qızı “Sarıkök (Kurkuma lonqa) ekstraktından osmotik fəal məlhəmlərin alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması və onun antimikrob təsirinin öyrənilməsi” (2010)
 8. Məmmədsalahova Pakizə “Kurkuminlər kompıeksi saxlayan liposomlar əsasında məlhəm və gellərin hazırlanması” (2016)
 9. Asghar Pourmohammad Ghorbanalı “İltihabəleyhinə sorma tabletlərin işlənib hazırlanma texnologiyası ”

 

Əczaçılıq elmləri namizədi, dos. K.Y.Əliyevanın rəhbərliyi altında HSM-190031 əczaçılıq texnologiyası ixtisası üzrə 2 magisrt dissertasiya işi yerinə yetirilmişdir:

 1. Qədimli Aydan İsrafil qızı “Bitki mənşəli yarasağaldıcı təsirə malik gelin tərkibibi texnologiyasının işlənib hazırlanması” (2016)
 2. Kərimov Mübariz Novruz oğlu “Feyxoa meyvəsinin bioloji fəal maddələr əsasında  kosmetik pərdənin işlənib hazırlanma texnologiyası”

 

Əczaçılıq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent S.C.Mehralıyevanın rəhbərliyi altında HSM-190031 əczaçılıq texnologiyası ixtisası üzrə 5 magisrt dissertasiya işi yerinə yetirilir:

 1. Rəhimli Fuad Faiq oğlu “İmmunotrop təsirli  dərman bitkiləri əsasında fitoqranulların alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması”  (2016)
 2. Həsənova Tükəzban İslam qızı “Anti-sklerotik təsirli substansiyadan mikrokapsulların alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması” (2016)
 3. Hüseynova Gülsüm Bağır qızı -“Pielonefritin müalicəsi üçün kombinəolunmuş  dərman vasitəsinin  alınma  texnologiyasının işlənib hazırlanması ”  (2017)
 4. Həsənli Səbiqə Fikrətqızı -  “Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi üçün  biyan bitkisi əsasında  dərman formalarının işlənib hazırlanması” (2017)
 5. Məhərrəmli Ülviyyə Elşən  qızı “Ağacabənzər əzvay (Aloe arborescens Mill.)  bitkisi əsasında emulsion kremin alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması” (2018)

 

Əczaçılıq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent M.N.Mədətlinin rəhbərliyi altında HSM-190032 əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili ixtisası üzrə 1 magisrt dissertasiya işi yerinə yetirilir:

 1. İmanova Ellina Eldarovna “Əczaçılıq məhsullarının effektivliyini, təhlükəsizliyini və keyfiyyətinin dövlət nəzarətinin öyrənilməsi”  (2015)

 

Əczaçılıq elmləri namizədi, dosent L.N.Mansurovanın rəhbərliyi altında HSM-190032 əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili ixtisası üzrə magisrt dissertasiya işləri:

 1. Qaracalova Leyla Nazim qızı “Həyati vacib dərman vasitələrinin konsepsiyası və onun tətbqinin öyrənilməsi” 2015-2017-də yerinə yetirilmişdir;
 2. Fərəcova Jalya Avtandil qızı “Oftalmoloji dərman vasitələrinin istehlak xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi” 2017-də təsdiq edilmişdir (hal-hazırda yerinə yetirilir).

 

Əczaçılıq elmləri namizədi, dosent K.İ.Cəlilovanın rəhbərliyi altında HSM-190032 əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili ixtisası üzrə magisrt dissertasiya işləri:

 1. Məhərrəmova Nigar Fəxrəddin qızı “Əczaçılıq müəssisələrinin rəqabətlik qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi və artırılma üsullarının öyrənilməsi”  2015-2017-də yerinə yetirilmişdir;
 2. Eminov Toğrul Tacəddin oğlu “Əczaçılıq bazarında kardioloji dərman vasitələrinin irəlilədilmə xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi” 2017-də təsdiq edilmişdir (hal-hazırda yerinə yetirilir).

 

Əczaçılıq elmləri namizədi, dosent N.S.Zülfüqarovanın rəhbərliyi altında HSM-190032 əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili ixtisası üzrə magisrt dissertasiya işləri:

1.Kamallı Heyran Afət qızı “Aptek müəssisələrində çeşid strukturunun öyrənilməsi və strateji çeşid siyasətinin formalaşmasının optimallaşdırılması yollarının təyini”  2015-2017-də yerinə yetirilmişdir.