Professor Surxay Hadıyev

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ataadı

SURXAY HADİYEV İSMAYIL oğlu

2

İxtisas

CƏRRAH

3

Vəzifə

ATU, II CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏR KAFEDRASININ PROFESSORU

4

Şöbə

 ATU, TCK DİREKTORU

 

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1965-1971

HƏKİM

ATU

BAKI

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1971-1979

BAŞ LABORANT

ATU, II CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏR KAFEDRASI

BAKI

2

1979-1985

ASSİSTENT

ATU, II CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏR KAFEDRASI

BAKI

3

1985-1990

DOSSENT

ATU, II CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏR KAFEDRASI

BAKI

4

1990-indiyədək

PROFESSOR

ATU, II CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏR KAFEDRASI

BAKI

5

2016-CI İLDƏN

DİREKTOR

ATU, TCK

BAKI

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

200-DƏNARTIQ ELMİ ƏSƏRİN, 20-DƏN ARTIQ İXTİRA VƏ SƏMƏRƏLƏŞDİRİCİ TƏKLİFİN MÜƏLLİFİ