Professor Yusif Əliyev

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ataadı

Yusif Əliyev Qəmət oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

II cərrahi xəstəliklər

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

Diplomun 

1

1984-1992

Cərrahiyyə

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakıxanov küç.23

HB № 019465

2

1992-1994

Cərrahiyyə

Kliniki ordinatura (III cərrahi xəstəliklər kafedrası)

Yusif Səfərov küç.17

Vəs №150

3

1994-1997

Cərrahiyyə

Aspirantura (III cərrahi xəstəliklər kafedrası)

Yusif Səfərov küç.17

EN  № 01555

4

2012-2014

Cərrahiyyə

Doktorantura (RXDU)

RF, Moskva

ДНД № 000781 (RF)

  ЕД    № 01669 (AR)

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1992-1994

Cərrahiyyə ixtisası üzrə kliniki ordinator

M.Əfəndiyev adına BŞX

Yusif Səfərov küç.17

2

1994-1997

Aspirant

M.Əfəndiyev adına BŞX

Yusif Səfərov küç.17

3

1997-2012

III cərrahi xəstəliklər kafedrasının assistenti

M.Əfəndiyev adına BŞX   

Yusif Səfərov küç.17

4

2001-2013

M.Əfəndiyev adına BŞX-nın cərrahiyyə şöbəsinin müdiri

M.Əfəndiyev adına BŞX               

Yusif Səfərov küç.17

5

2012 - bu günə qədər

II cərrahi xəstəliklər kafedrasının dosenti

M.Əfəndiyev adına BŞX                          

Yusif Səfərov küç.17

6

2013 - bu günə qədər

Baş həkimi

Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin 

Şərifzadə küç. 196

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

01.02.2000

01.06.2000

Hepatobiliar cərrahiyyə üzrə kurs

    İstanbul Universitesi Tıp fakültəsi

2

15.03.2012

14.05.2015

Ümumi cərrahiyyə üzrə ümumi təkminləşmə kursu

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Təkminləşdirmə İnstitutu

3

12 мая  2014

 07 июня 2014

Инновационная хирургия, техника лапораскопических операции

ГБОУ  ВПО МГМСУ им.А.И. Евдокимова  МЗПФ

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
5 Курбанов Ф.С., Чиников М.А., Алиев Ю.Г., Азимов Р.Х., Алвендова Л.Р., Пантелеева И.С. Хирургическое лечение острого калькулезного холецистита с досуточной выпиской больных. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2019;(2):32‑39. DOI: 10.17116/hirurgia201902132
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Öd çıxarıcı yolların cərrahi xəstəlikləri.

 

(dərs vəsaiti) Bakı -2015 “Tibb nəşriyyatı”,154 səh.

2

Etioloji ammillərdən asılı olaraq  peritonitin terminal fazasında  qanda zülal mübadiləsində baş vermiş dəyişiklər və onların  müqayisəli təhlili.

 

Ə.M.Məmmədov,

 N.O.Quliyev

E.Y.Nəsibov

Cərrahiyyə, Bakı №2.2015 .səh 76-79

3

Определение экономической эф-фективности и значимости одномо-ментного  применения современных малоинвазивных технологий при хирургическом леченим сочетанных желчнока- менной болезни и заболеваний щитовидной  железы

С.М.Мехтизаде

 

Программа Всерос-сийской конференции “Инновационные техно-логии в хирургии” 17-18 июля. 2018 г. Махачкала

4

Qalxanvari vəz patalogiyası ilə  müşayət  olunan öd daşı  xəstəliyinin  etiologiyası, patogenezi  və  vüalicəsi haqqında  müasir  təsəvvürlər.

S.M.Mehdizadə

“Cərrahiyyə” Bakı №4 2018 Səh .44-48

5

Хирургическое лечение острого калькулезного холецистита с досуточной выпиской болных

 

 

«Хирургия» 2. 2019 ст-3.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“Azərbaycan Cərrahlar və Qastroenteroloqlar” ictimai birliyinin üzvü  2019-cu ildən