Assistent Elçin Abdinov

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ataadı

ELÇİN ABDİNOV ƏHMƏD oğlu

2

İxtisas

 CƏRRAH

3

Vəzifə

ATU, II CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏR KAFEDRASININ ASSİSTENTİ

4

Şöbə

ATU, TCK, KONSULTATİV POLİKLİNİKA ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ

  

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1994-2000

HƏKİM

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

BAKI

2

2003-2007

HÜQUQŞUNAS

 BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

BAKI

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2000-2001

BAŞ LABORANT

ATU,  II CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏR KAFEDRASI

BAKI

2

2001- indiyədək

ASSİSTENT

ATU, II CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏR KAFEDRASI

BAKI

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2005

Laparoskopik cərrahiyə kursu

RF, Moskva

2

2008

Laparoskopik cərrahiyə kursu

RF, Kazan

3

2014

Laparoskopik bariatrik və metabolik cərrahiyə kursu

TC, İstanbul

4

2014

Laparoskopik bariatrik və metabolik cərrahiyə kursu

Fransa, Strasburq

5

2015

Laparoskopik bağırsaq cərrahiyəsi kursu

TC, İstanbul

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

40-dan çox elmi əsərin, 1 səmərələşdirici təklifin müəllifi