Assistent Pərvin Nəcəfquliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Pərvin Nəcəfquliyeva Həmid qızı

2

İxtisas

Ümumi cərrah

3

Vəzifə

Assistent, tibb üzrə fəlsəfə doktoru (11 may 2011-ci ildən)

4

Şöbə

II Cərrahi xəstəliklər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1997-2003-cü illər

Ümumi cərrah (fərqlənmə diplomu)

Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin II Müalicə-Profilaktika fakültəsi

Bakı şəh., Nəsimi ray., Səməd Vurğun küç., 167

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2003-2004-cü illər

həkim inter-na (ümumi cərrahiyyə üzrə)

M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi

Bakı şəh., Yasamal ray., Abbas Mirzə Şərifzadə, 196

2

2004-2006-cı illər

kliniki ordi-nator (ümumi cərrahiyyə üzrə)

II Cərrahi xəstəliklər kafed-rasının M.A. Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mər-kəzindəki bazası

Bakı şəh., Yasamal ray., Abbas Mirzə Şərifzadə, 196

3

2006-2009-cu illər

aspirant (ümumi cərrahiyyə üzrə)

II Cərrahi xəstəliklər kafed-rasının M.A. Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mər-kəzindəki bazası

Bakı şəh., Yasamal ray., Abbas Mirzə Şərifzadə, 196

4

2011-2015-ci illər

baş laborant

II Cərrahi xəstəliklər kafed-rasının 5 saylı ŞKX-kı bazası

Bakı şəh., Nərimanov ray., Fətəli Xan Xoyski, 101

5

 

2015, oktyabr

 

assistent

II Cərrahi xəstəliklər kafed-rasının Tədris Cərrahiyyə Klinikasındakı bazası

Bakı şəh., Nəsimi ray., Səməd Vurğun küç., 956

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2010, sentyabr – 2010, noyabr

“Laparoskopik Cerrahi” üzrə kurs 

İstanbul şeheri, İstanbul Uni-versitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2

15-16 Ekim 2010 

Laparoskopik Kolorektal  Cerrahi Kursu

Bursa şeheri, Uludağ Uni-versitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

3

29 sentyabr-2 oktyabr 2012-ci il

I Azərbaycan-Almaniya  Tibbi Təlim Kursları

Bakı şəhəri, Monolit Plaza oteli

4

17 noyabr 2012-ci il

Azerbaycan Urolojik Cerrahide Kadavra Diseksiyon Kursu

Bakı şəhəri, ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

5

22 noyabr 2012-ci il

“Benign Anorectal Diseases “New solutions for Old Problems” kursu

İstanbul şeheri, Askeri Mu-seum

6

31may-1iyun 2014-cü il

III Azərbaycan Plastik Cərrahiyyə günləri və İSAPS kursu

Bakı şəhəri, ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikası

7

1-30 iyun 2014-cü il

“Adventa Medikal”ın təşkil etdiyi “Xolesistektomiya üzrə Virtual La-paroskopiya Kursu”

Bakı şəhəri

8

19-22 kasım 2015-ci il

“Bariatrik ve Metobolik Cerrahi Kongresi” kapsamında düzenlenen “Sleeve Gastrektomi Temel Eğitim Kursu”

Antalya, Xanadu Resort Hotel

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Məqalə. Əməliyyatdan sonrakı yırtıqların kompleks müalicəsi

Cərrahiyyə, 2006, №1(5),s.3-5

B.A.Ağayev,

Ə.Ə.Məmmədov

2

Məqalə. Maqnito-lazer tera-piyanın ventral yırtıqlarda al-loplastikadan sonra yerli ağır-laşmalara təsiri

Sağlamlıq, 2006, №3, s.45-48.

Ə.Ə.Məmmədov

3

Tezis. The appliance of laser-magnetotherapy in postope-rative complications in ventral hernias

Abstracts of IX international Evroasian Congress of Surgery and Qastroenterology, 2006, p.17-18.

B.A.Agayev

A.A.Mammadov

4

Məqalə. Əməliyyatdan sonrakı ventral yırtıqların residivlərinin müasir profilaktikası

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2006, №2, s. 27-29.

Ə.Ə.Məmmədov

5

Məqalə. Əməliyyatdan sonrakı ventral yırtıqların müalicə və profilaktikasının müasir as-pektləri (Ədəbiyyat icmalı)

Sağlamlıq, 2007, №5, s.15-20.

 

 

Qurumun adı

1

Türk-Azərbaycan Endoskopik Cərrahlar Assosiasiyası