kafedra müdiri, f.r.e.n., dos. Bayramov Ş.Q.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Şahin Bayramov Qənbər oğlu

2

İxtisas

Fizik, Fizika müəllimi

3

Vəzifə

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Biofizika üzrə dosent

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1981-1986

Fizika

BDU Fizikafa kültəsi, Bakı

Bakı ş., Z.Xəlilov 23

2

1988-1991

biofizika

aspirantura, SSRİ EA Biofizika İnstitutu Puşçino

Moskvavilayəti

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1986-1987

Kiçik elmi işçi

ET Əkinçilik İnstitutu

 

  Pirşağı qəsəbəsi

2

1992-2018

assistent, başmüəl., dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Nəsimi r., S.Vurğun küçəsi, 167

3

2011-2019

Virtual test mərkəzinin direktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti

Nəsimi r., S.Vurğun küçəsi, 167

4

2019-hal hazıradək

Kafedra müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Nəsimi r., S.Vurğun küçəsi, 167

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
 

Shahin K. Bayramov, Kamandar M. Yaqubov. The mathematical model of self-oscillations of Kai proteins in incubation solution. International Journal of Biochemistry Research & Review, 2016, 10, (2), P. 1-8.

DOI: 10.9734/IJBCRR/2016/22348

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Хаотические автоколебания в биологических процессах

ATU-nun 80 illik Yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfransın materialları, s.438-439 Bakı,2010

Джафаров Р.Х

2

Математическое условие воз-никновение хаотических ав-токолебаний в биологических системах

Mat. Of 19th International Conf. 2010, p.14, Moscow

 

3

Применение теории линейных графов для вычисления коэф-фициентов метаболического контроля

Journ. of  Qafqaz Univers., 2013, 1, № 1, p.9-13

 

4

Математическая модель авто-колебаний активности белков Kai

Биохимия, 2016, 81, 410-415

www.protein.bio.msu.ru/biokhimiya

 

5

The mathematical model of self-oscillations of Kai proteins in incubation solution

Int.J.Biochem&Rev. 2016, 10, (2), 1-8.

www.sciencedomain.org

DOI: 10.9734/IJBCRR/2016/22348

Yaqubov K.M.