Professor Zubeyid Tağıyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Zubeyid Tağıyev Haqverdi oğlu

2

İxtisas

Fizika

3

Vəzifə

professor

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

09.1962-12.1964

Fizika

S.M.Kirov adına ADU

Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi - 23.

2

1969-1970

Fizika

S.M.Kirov adına ADU

Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi - 23.

3

02.1970-02.1972

Fizika

M.B.Lomonosov adına MDU

Moskva şəhəri

4

10.1972-10.1975

fizika

M.B.Lomonosov adına MDU, aspirant

Moskva şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1974-1975

Kiçik elmi işçi

M.V.Lomonosov adına MDU

Moskva şəhəri

2

02.1976-05.1981

Müəllim

S.M.Kirov adına ADU

Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23

3

05.1981-06.1981

Baş müəllim

S.M.Kirov ADU

Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23

4

06.1986-03.1993

Dosent

S.M.Kirov adına ADU

Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23

5

03.1993-07.1993

Professor

S.M.Kirov adına ADU

Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23

6

07.1993-11.1993

Professor

N.Nərimanov adına ATU

Bakı ş.,S.Vurğun küçəsi, 167

7

1993-2019

Kafedra müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Bakı ş.,S.Vurğun küçəsi, 167

8

2019-hal hazıradək

professor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Bakı ş.,S.Vurğun küçəsi, 167

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

24.09.1980-31.12.1980

İxtisasartırma kursu

M.V.Lomonosov adına MDU

2

15.02.1985-01.06.1985

İxtisasartırma kursu

M.V.Lomonosov adına MDU

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Rarametric interaction of waves in metamaterials in the second order of dispersion theory.

Magistrantların və gənc tədqi-qatçıların “Fizika və Astro-nomiya problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 25 may, 2018, p.172-175

Sh.Sh.Amirov

R.J.Kasumova

N.V.Kerimli

2

Tibbi və bioloji fizika praktikumu.

Ali tibb məktəbləri üçün dərslik. Bakı, 2018, 277 səh.

F.K.İsayev

Ş.Q.Bayramov

3

Tibbi və bioloji fizikadan məsələlər

Ali tibb məktəbləri üçün dərslik. Bakı, 2018, 231 səh

 

4

Müasir fiziki metodların tibbdə tətbiqi

Bakı, 2019, 67 səh.

 

Heterosiklik birləşmələrin mole-kulyar quruluşu, fiziki-kimyəvi xü-susiyyətləri və tibbi-bioloji əhəmiyyəti

Azərb.Resp.Təhsil Nazirliyi. Elmi əsərlər, cild 86, № 2, 2019, İSSN 2409-8817, səh.222-225

Rəhimov C.Ə.

Əliyev T.A.

Axundova F.A.