Professor Fikrət İsayev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Fikrət İsayev Kamal oğlu

2

İxtisas

Fizik

3

Vəzifə

Professor

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1952-1956

Orta mək-təbdə fizika və riyaziyyat müəllimi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (fizika-riyaziyyat fakültəsi (fizika bölməsi)

Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyov, 68

2

01.01.1956-01.11.1959

Aspirant

Azərbaycan MEA-nın fizika institutu

Bakı şəhəri, H.Cavid pr.115

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

01.11.1959-16.10.1966

Kişik elmi işçi

Azərbaycan MEA fizika institutu

Bakı şəhəri, H.Cavid pr, 115

2

16.10.1966-04.03.1969

Baş elmi işçi

Azərbaycan MEA fizika institutu

Bakı şəhəri, H.Cavid pr, 115

3

04.03.1969-08.09.1986

dosent

Azərbaycan Tibb Universitetinin Tibbi fizika və informatika kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r., S.Vurğun küçəsi, 167

4

08.09.1986 hal-hazıra kimi

professor

Azərbaycan Tibb Universitetinin Tibbi fizika və informatika kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r., S.Vurğun küçəsi, 167

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

04.1982-06.1982

Fizika müəllimləri üçün təkmilləşdirmə kursu

Bakı Dövlət Universitetini fizika fakültəsi, Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Daxili qulağın protezləşdirilməsində elektrostimulyasiyanın rolu.

Azərbaycan Tibb Universiteti. Tibbin görən gözü. Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq Elmi praktik konfransın mate-rialları. 30-31 mart, Bakı, Azərbaycan. 2019, səh. 98-100.

Əliyev N.N.

2

Исследование электрических и магнитных параметров в узкозонных тройных кристаллах СdxHg1-xTe.

Azərbaycan Tibb Universiteti. Tibbin görən gözü. Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq Elmi praktik konfransın mate-rialları. 30-31 mart, Bakı, Azərbaycan. 2019, səh. 219-221.

Гусейнова Э.С.

3

Действия электронного и g-облучения на электрофизические свойства Pb1-xSnxTe.

Azərbaycan Tibb Universiteti. Tibbin görən gözü. Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq Elmi praktik konfransın mate-rialları. 30-31 mart, Bakı, Azərbaycan. 2019, səh. 222-224.

Гусейнова Э.С.

4

Изучение термомагнитных явлений в твердых растворах Pb1-xSnxTe под действием ионизирующих издучений

Azərbaycan Tibb Universiteti. Tibbin görən gözü. Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq Elmi praktik konfransın mate-rialları. 30-31 mart, Bakı, Azərbaycan. 2019, səh. 225-227.

Гусейнова Э.С.

 

Влияние ионизирующих излучений на полупроводниковые монокристаллы

Azərbaycan Tibb Universiteti. Tibbin görən gözü. Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq Elmi praktik konfransın mate-rialları. 30-31 mart, Bakı, Azərbaycan. 2019, səh. 228-230.

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

2

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin fizika fakültəsinin ixtisaslaşdırılmış Elmi Şurasının üzvü (1992-1996)

3

Azərbaycan MEA Radiasiya Problemləri institutu nəzdində fəaliyyət göstərən İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuranın üzvi (2007-2015)