Professor Novruz Musayev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Novruz Musayev  Isa oğlu

2

İxtisas

Fizik

3

Vəzifə

Professor

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1956-1961

fizika

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Fizika-riyaziyyat fakultəsi

Bakı, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, 68

2

1965-1968

aspirant

Moskva SSRİ EA, İNEOS İnstitutu

Moskva, Vavilov küçəsi

3

1969-1971

elmi işçi

Azərbaycan SSR EA, Neft-Kimya prosesləri institutu

Bakı şəhəri, Xocalı pr.30

4

1971- 2014

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı, Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun, 167

5

2014-2015

professor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı, Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun, 167

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1961-1962

Mühəndis-texnoloq

Neft-Kimya-Pribor xüsusi konstruktor bürosu

Bakı ş., Atatürk prospekti

2

1962-1964

assistent

Azərbaycan Texniki

Universiteti

Bakı ş., H.Cavid prospekti

3

1964-1968

aspirant

SSRİ Elmlər Akademiyası-nın “Element üzvi birləşmə-lər” institutu

Moskva şəhəri, Vavilov küçəsi

4

1969-1971

Elmi işçi

Azərb.EA Neft-Kimya pro-sesləri

Bakı ş., Xocalı k.

5

1971-2014

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakixanov 23

6

2014-2015

professor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakixanov 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1 ay

İxtisas artırma kursu

II Moskva Tibb İnstitutu

2

20 gün

İxtisas artırma kursu

I Moskva Tibb Akademiyası

3

4 ay

İstisas artırma kursu

Kalinin (Tver) Tibb İnstitutu

4

1 ay

İxtisas artırma kursu

Tambov Tibb İnstitutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Воспитание современного че-ловека есть сложный, предна-меренный, динамический про-цесс.

Azərbaycan Resp. Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Resp. Təhsil İnstitutu. Bakı, 2018, cild 85, № 3, səh.29-33.

E.S.Hüseynova.

2

Fiziki analogiyaların tibbi təhsildə və diaqnostikada rolu.

Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası. İSSN 2520-2049. Bakı, 2018, C.66, № 3, səh.169-174.

 

3

Məsələ həlli aktiv təlim üsulu və idrakı fəallığı yüksəldən vasitədir.

Fizika, riyaziyyat və infor-matika tədrisi. Bakı, 2018, №, № 3, səh.40-44.

 

4

Роль педагога в современном учебно-образовательном процессе.

Bakı Qızlar Univer-siteti. Elmi əsərlər 2018, № 3, səh.136-142.

Гаджиева Г.Г.

5

Canlı orqanizmin energetikası.

Azərbaycan Resp. Təhsil Nazirliyi. Sumqayıt Dövlət Universiteti, Energetika ixti-sasları üzrə kadr hazırlığının aktual məsələləri. Resp. Elmi konf. materialları, 30-31 may, Sumqayıt 2019,səh.388-391.