Dosent Tapdıq Əliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Tapdıq Əliyev Abbas oğlu

2

İxtisas

Fizik, fizika müəllimi

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1964-1969

Fizika

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri, Z.Xəlilov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

01.02.1969-25.12.1969

laborant

Azərbaycan SSR EA Fizika institutu

Bakı ş., H.Cavid pr., 115

2

25.12.1969-

01.01.1977

kiçik elmi işçi

Azərbaycan SSR EA Fizika institutu

Bakı ş., H.Cavid pr., 115

3

01.01.1977-

29.06.1985

baş müəllim

Ç.İldırım adına AzPİ

Televiziya və radiosistemləri kafedrası

Səbail,Üzeyir Hacıbəyov,68.

4

29.06.1985-

18.02.1986

dosent

Ç.İldırım adına AzPİ

Televiziya və radiosistemləri kafedrası

Səbail,Üzeyir Hacıbəyov,68.

5

18.02.1986-

13.04.1993

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r., S.Vurğun küçəsi, 167

6

13.04.1993

24.03.1995

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r., S.Vurğun küçəsi, 167

7

24.03.1995-

 hal hazıra qədər

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r., S.Vurğun küçəsi, 167

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1982-1983

ixtisasartırma

Moskva şəhəri, Energetika institutu

2

1991

ixtisasartırma

Moskva şəhəri, II Tibb institutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Molecular structure of biophysical systems.

 

Təbabətin aktual problemləri mövzusunda elmi konfransın mate-rialları. ATU, Bakı, 2014, səh.322-323.

J.A.Rahimov

Sh.Sh.Amirov

2

 

Molecular structure of biophysical systems

Təbabətin aktual problemləri mövzusunda elmi konfransın materialları. ATU, Bakı, 2014, səh.322-323.

J.A.Rahimov Sh.Sh.Amirov

3

 

Диэлектрические и электроопти-ческие эффекты в низкомоле-кулярных нематических жидких кристаллах.  

Проблемы энергетики  № 3, Баку, 2015, стр.82-89.

Рагимов Дж.А.

Тагиев З.А.

4

 

Диэлектрические и электроопти-ческие эффекты в низкомоле-кулярных нематических жидких кристаллах.  

Проблемы энергетики  № 3, Баку, 2015, стр.82-89.

Тагиев З.А

Рагимов Дж.А.

5

Heterosiklik birləşmələrin molekul-yar quruluşu, fiziki-kimyəvi xüsusiy-yətləri və tibbi-bioloji əhəmiyyəti

Azərb.Resp.Təhsil Nazirliyi. Elmi əsərlər, cild 86, № 2, 2019, İSSN 2409-8817, səh.222-225

Tağıyev Z.H.

Rəhimov C.Ə.

Axundova F.A.