Dosent Yaqub  Həsənov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Yaqub  Həsənov Həsən oğlu

2

İxtisas

Fizik, fizika müəllimi

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1963-1968

Fizika

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri, Z.Xəlilov 23

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Informatika dərs vəsaiti

Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2007, 210 s.

E.İ.Musayev

2

Колебательный режим при вирусной инфекции клеточных популяций.

Qafqaz universiteti jurnalı Bakı 2008, №23 səh. 93-96

З.А.Тагиев

Ш.К.Байрамов Я.Г.Гасанов

Дж.Исаев

3

Anomalies of the induced impurity photoconductivity in gallium mono-selenide crystals.

 

Azerbaijan Journal of Physics. Fizika, Volume XVIII, № 1, March, 2012, p.25-30.

A.Sh.Abdinov, R.F.Babayeva, YA.G.Gasanov, S.I.Amirova, N.A.Ragimova, R.M.Rzayev.

4

Управление электрическим полем параметрами и характеристиками фотоприемников на основе слоистых кристаллов AIIIBVI.

 

XXII  Международная научно-техническая кон-ференция, школа молодых специалистов и выставка по фотоэлектронике и приборам ночного видения. 22-25 мая 2012, Москва, Россия, стр.327-328.

Абдинов А.Ш.,

Бабаева Р.Ф.,

Амирова С.И.

 

Tibbi və bioloji fizika

Bakı,2014, 649 səh.

Z.H.Tağıyev

və başqaları