Dosent Nüsrəddin  Əliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Nüsrəddin  Əliyev  Nadir  oğlu

2

İxtisas

Fizik

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1968-1972

Fizik

H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji institutu

Gəncə şəhəri, H.Əliyev prospekti, 187

2

1977-1980

Aspirant

AMEA-nın Fizika institutu

Bakı şəhəri, Yasamal, Hüseyn Cavid, 131

3

1998-1999

Fizika ixtisası üzrə dinləyicisi olmuş

Azərbaycan Müəllimləri institutu ali məktəb müəllimlərinin ixtisasartırma fakultəsi

Bakı şəhəri, Akademik H.Əliyev, 104

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1972-1973

Fizika müəllimi

AzSSR Daşkəsən rayon, S.Vurğun adına 4 № orta məktəb

Az.SSR Daşkəsən rayonu

2

1973-1974

Hərbi xidmət

Raket ordusu

Almaniya Früstenvalde şəhəri

3

1974-1977

Fizika müəllmim

S.Vurğun adına adına 4 № orta məktəb

Az.SSR Daşkəsən şəhəri

4

1980-1987

Elmi işçi

AMEA-nın Fizika İnstitutu

Bakı ş., Yasamal, H.Cavid, 131

5

1987-hal hazıradək

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Bakı ş., Nəsimi r., Səməd Vurğun, 167

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1998-1999

Ixtisasartırma kursu

Bakı Müəllimlər Təkmilləşdirmə İnstitutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1.

 

Şüşəvari SiO2 əsasında iki və üç komponentli şüşəyəbənzər sis-temlərin aşağı temperaturlarda isti-lik tutumunun anomaliyası.

AMEA-kademiyanın xəbərləri, Fizika, Bakı, 2015, Vol.36, № 5, səh.125-129.

 

2.

Lazer və lifli optikanın tibbdə tətbiqi.

 

Təbabətin aktual problemləri, Bakı, 2015, səh.158. ATU-nun əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunları əsasında tərtib edilib.

Sadıxov F.S.

3

Lazer və lifli optikanın tibbdə tətbiqi.

Sağlamlıq jurnalı, 2016, №4, səh.174-178.

 

4

Lifli optikanın tibbdə tətbiqi.

Azərbaycan Tibb Univer-siteti. Tibbin görən gözü. Şüa diaq-nostikasının aktual problem-lərinə həsr olunmuş beynəlxalq Elmi praktik konfransın materialları. 30-31 mart, Bakı, Azərbaycan. 2019, səh.40-42.

 

5

 

Daxili qulağın protez-ləşdirilməsində elektro-stimulyasiyanın rolu.

Azərbaycan Tibb Universi-teti. Tibbin görən gözü. Şüa diaq-nostikasının aktual problem-lərinə həsr olunmuş beynəlxalq Elmi praktik konfransın materialları. 30-31 mart, Bakı, Azərbaycan. 2019, səh.98-100.