Dosent Nəzakət Qurbanova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ataadı

Nəzakət Qurbanova Hacı q.

2

İxtisas

mühəndis – sistemtexnik

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

N

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1974 - 1979

avomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri

M.Əzizbəyov ad. Azərbaycan Neft və Kimya institutu

Bakı ş., Azadlıq pr., 20

2

1985-1989

informasiyanın emalı və idarəetmə sistem-ləri

Azərbaycan EA Kibernetika institutu, qiyabi aspirantura

Bakı ş., F.Ağayev, 9

 

İş təcrübəsi haqqında

N

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1990 – 1996

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov,23

2

1996-2011

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov, 23

3

2011-hal hazıra qədər

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov, 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

27.09.1999 – 27.12.1999

Azərbaycan Pedaqoji Kadrların ixtisasının Artırılması və Yenidən Hazırlanması Baş İnstitutu, kurs

Bakı ş.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Скрининговая система прогно-зирования сахарного диабета типа 2 у лиц с ожирением

Мустафаева А.Г.

“Elektron tibbin multidissip-linar problemləri”, I Respub-lika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2016

2

İnformasiya texnologiyaları: toksikologiyada diaqnostika və monitoring

Abdullayeva G.G.,

Mirzəzadə İ.H.

“İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı, 2016, 234 s.

3

İnformatikanın əsasları

Talıbova D.A.

Dərs vəsaiti.“İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı, 2017, 332 s.

4

Ultrasəs müayinələrində qapalı tö-rəmələrin tanınma və identifika-siya sisteminin işlənməsi.

Abdullayeva G.G. və b.

AMEA Xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. İnformatika və idarəetmə problemləri. Cild XXXVIII, № 3, Bakı 2018, səh.36-44.

5

Tibbi monitorinq sistemi.

Hacıyev Z.Ə.

Təbabətin aktual problemləri - 2018. Elmi-praktiki konf-rans, səh.203.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

19/09/2001 – ci ildən Nəsimi rayon təşkilatı, Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)- nın üzvü

2

“Qadınlar elmdə və təhsildə” Rusiya cəmiyyətinin üzvü