Dosent Şahmərdan Əmirov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Şahmərdan Əmirov Şahbaz oğlu

2

İxtisas

Fizik

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1977-1982

Fizika

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Bakı ş., Z.Xəlilov 23

2

1985-1987

Ingilis dili

Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu

Bakı ş., Nəsimi r., Rəşid Behbudov, 134

3

1987-1991

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

AMEA-nın Fizika İnstitutu

Bakı ş., H.Cavid pros.73

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1982-1986

Böyük mühəndis

Azərbaycan Resp. Hidrometeorologiya idarəsi

Bakı ş., Sumqayıt şosesi, 15

2

1986-1990

Boyük mühəndis

AMEA-nın Fizika İnstitutu

Bakı ş., Hüseyn Cavid, 73

3

1990-1994

Müəllim

Bakı Dövlət Universitetinin ümumi fizika kafedrası

Bakı ş., Z.Xəlilov,23

4

1994-hal hazıradək

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Bakı ş., Nəsimi r., Səməd Vurğun, 167

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

28.09.1998-28.12.1998

Azərbaycan Baş Pedaqoji kadrların İxtisasının artırılması və yenidən hazırlanması kursu

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

23

FREQUENCY TRANSFORMATION OF ULTRAFAST LASER PULSES IN METAMATERIALS

Superlattices and micro-structures 2018

R.J.Kasumova

24

 

Parametric interaction of waves in metamaterials in the second appro-ximation of dispersion theory.

Magistrantların və Gənc Tədqiqatçıla rın “ Fizika və Astronomiya prob-lemləri ” Beynəl xalq elmi konfran sının Mayerialları Bakı 24-25 may 2018-ci il s.172-175

R. J. Kasumova 

Z.H.Tagiev

N.V.Kerimli

25

 

THE  SPECTRAL DENSITY OF THE ULTRA SHORT LASER PULSES AT PARAMETRIC INTERACTION IN METAMATERIAL

AJPFizikaVol XXİV N4, 2018, p.7-10

Tagiyev Z.H.

Ahmadov G.N.

26

 

Plasma Methods for nanostructuring the polymer matrix of piezoelectric nanocomposites

AJPFizikaVol XXİV N1, 2018, p.18-23

F.N.Tatardar, M.A.Kurbanov, N.A.Safarov, Sh.Sh.Amirov, O.A.Aliyev

27

 

Four-wave mixing in metamaterials

Russian physics Journalvol 61 ,N9p.1559-1568 2019

R. J. Kasumova

G. A. Safarova

A. R. Akhmadova

28

 

Energy of ultra short pulses in metamaterials.

Modern Trends in Physics. International Conference. Dedicated to the 100th anniversry of  Baku State University. 01-03 May 2019, Baku, p.153.

R.J.Kasumova

 Z.H.Taghiyev

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

2

Avropa Fizika Cəmiyyəti (AFC)