Baş müəllim Vəli  Hacıyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Vəli  Hacıyev Avı oğlu

2

İxtisas

Fizika

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1961-1962

Fizika

V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu

Bakı ş., Üzeyir Hacıbəyli, 68

2

1962-1965

əsgər

Hərbi ordu sırası

Hərbi hissə

№  58117, 58119, 42661

3

1965-1966

Ezamiyyət

V.İ.Leninin adına Azərbaycan buroprokatı zavodunda elektrik

Sumqayıt şəhəri

4

1966-1969

Fizika

V.İ.Leninin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu

Bakı ş., Üzeyir Hacıbəyli, 68

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1969-1972

Fizika müəllimi

Carlı kənd orta məktəbi

Azərbaycan Resp. Kürdəmir rayonu, Carlı kəndi

2

1972-1976

Fizika müəllimi

Ardanış kənd orta məktəbi

Ermənistan Resp. Krasnoselo rayonu, Ardanış kəndi

3

1976-1988

Tədris işləri üzrə direktor müavini

Gölkənd orta məktəbi

Ermənistan Resp., Krasnoselo rayonu, Gölkənd kəndi

4

1988-1992

Kiçik elmi işçi

Azərbaycan ETPEİ

Bakı ş., Azərbaycan prospekti, 34

5

1992-1994

Baş elmi işçi

Azərbaycan ETPEİ

Bakı ş., Azərbaycan prospekti, 34

6

1994-1996

Aparıcı-elmi işçi

Azərbaycan ETPEİ

Bakı ş., Azərbaycan prospekti, 34

7

1996-2005

Laboratoriya müdiri

ATU-nun Tibbi fizika və informatika kafedrası

Bakı ş., Səməd Vurğun, 167

8

2005-2011

Assistent (müəllim)

ATU-nun Tibbi fizika və informatika kafedrası

Bakı ş., Səməd Vurğun, 167

9

2011-ci ildən hal hazıradək

Baş müəllim

ATU-nun Tibbi fizika və informatika kafedrası

Bakı ş., Səməd Vurğun, 167

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

24.09.2012-24.12.2012

İxtisasartırma kursu

AMİ Həsən Əliyev 104

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Elektrik cərəyanının maqnit təsiri və onun xalq təsərrüfatında tətbiqləri

Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. Elmi-metodik vəsait, № 3, 2015-ci il, Bakı, səh.52-59

V.A.Hacıyev

2

Ümumtəhsil məktəbində fizikanın xalq təsərrüfatı ilə əlaqəli tədrisi prosesində ulu pndərimiz Heydər Əiyevin təlim-tərbiyə irsindən istifadə

Təhsildə İKT. Elmi-metodik jurnal, 2017, C-34, № 4, İSBN-2522-4298, səh.20-24

V.A.Hacıyev

3

Sürtünmənin təbiətdə, texnikada və cisimlərin hərəkətində rolu.

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxçıvan, 2017, cild 13, № 3, səh.94-98.

V.A.Hacıyev

4

Yanacağın enerjisi. Yanacağın xüsusi yanma istiliyi mövzusunun Azərbaycanın yanacaq ehtiyatları ilə əlaqəli tədrisi.

Odlar Yurdu Universi-tetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Bakı, 2018, səh.131-136.

 

5

İzotopların xalq təsərrüfatında tətbiqi.

Fizika, riyaziyyat vı informatika tədrisi, № 1, 2019, səh.24-30.