Baş müəllim Nəzakət Kərimli

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Nəzakət Kərimli Vahid qızı

2

İxtisas

Fizik

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Tibbi və bioloji fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1993-1997

Fizik (bakalavr)

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri, Z.XəlilovŞ, 23

2

1997-1999

Fizik (magistr)

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri, Z.Xəlilov, 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1999-2005

Laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun, 167

2

2005-2008

Laboratoriya müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun, 167

3

2008-2015

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun, 167

4

2015-hal hazıradək

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun, 167

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Оптимальная толщина метаматериала при трехволновом взаимодействии.

Научно-издательский центр «Актуальность РФ», Сборник статей. Международная научно-практическая конференция, 30 ноября 2017, с.127-128

Касумова Р.Дж.

Сафарова Г.А.

 

2

Parametric interaction of waves in metamaterials in the second oeder of dispersion theory.

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Döblət Universiteti. STAR-NET şəbə-kəsi. Magistrantların və gənc tədqiqatçıların “Fizika və astronomiya problemləri” Beynəlxalq elmi konfransının materialları, Bakı, 24-25 may, 2018, səh.172-175.

Sh.Sh.Amirov

R.J.Kasumova

Z.H.Tagiev

3

Influence of self- and cross-phase modulations on optical frequency doubling process for metamaterials.

Appl Opt 2018  57(25), 7385-7390

G.A.Safarova

A.R.Ahmadova

4

Quasi-phase-matched consecutive interastion theory in the constant - intensity approximation

JNOM 2018

A.R.Ahmadova

5

Backward second harmonic  wave in regular domain structures.

Modern Trends in Physics. International Conference. De-dicated to the 100th anniver-sry of  Baku State University. 01-03 May 2019, Baku, p.150.

R.J.Kasumova G.A.Safarova A.R.Ahmadova

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI