Dosent İlqar Aslanov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İlqar Aslanov İsmət oğlu

2

İxtisas

İnformasiya Texnologiyaları

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Tibbi və bioloji fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1985-1990

Avtomatika və hesabla-ma texnikası

Azərbaycan Texniki Universiteti

Hüseyn Cavid prospekti 25

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1991-1999

Mühəndis

ATU-nun “Tibbi və bioloji fizika ilə İnformatika və HT kursu” kafedrası

Bakı şəh., Bakıxanov küç. 23

2

1999-2002

Servis əməliy-yatları şöbəsinin rəhbəri

“A-Computer” şirkəti

Bakı şəh., Nizami küç. 94

3

2000-2011

0,5 şt. Kiçik elmi işçi

AMEA - nın Radiasiya Problemləri İnstitutu

Bakı şəh., B. Vahabzadə küç. 9

4

2003-2014

İnformasiya Texnologiyaları şöbəsinin rəisi

QTSC "BBVB"

 

Bakı ş., ak. Həsən Əliyev küç. 57

5

2007- 2016

0,5 vahid Assistent

ATU-nun “Tibbi fizika və İnformatika” kafedrası

Bakı şəh., Səməd Vurğun küç., 163

6

2016 indiyədək

Baş müəllim

ATU-nun “Tibbi fizika və İnformatika” kafedrası

Bakı şəh., Səməd Vurğun küç., 163

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

11-16 Mart 2013

ITIL v.3 Edition Foundation Course 

“Softline International Azerbaijan” şirkəti

2

Noyabr 2012

Bilateral Exchange Training Programs

JSC “BCSE”, Belarus, Minsk.

3

3-7 Noyabr 2008

Cisco approved course ICND 1

Softline

4

Fevral  2008

Bilateral Exchange Training Programs

QSC «Moskva Birjası», Rusiya.

5

07-11 Noyabr 2006,

18-24 Yanvar 2006,

23-29  Noyabr 2005

Microsoft approved course  # 2400

Microsoft approved course  # 2279

Microsoft approved course #2277

 

Bakı, “N-Link” şirkəti

 

6

Aprel 2004, May 2005, İyun 2006

Bilateral Exchange Training Programs

İstambul Stock Exchange, Türkiyə.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Положительные аспекты при-менения социальных сетей для обучения студентов

Асланов И. И.,

Талыбова Д. А.

Informatization of society: socio-economic, socio-cultural and international aspects: materials of the IV international scientific conference on January 15–16, 2016. – Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – pp. 48-50.

2

On the methods of evaluation the cost of information technologies in medicine

Sultanli S.I.,

Aslanov I.I.

«Economy modernization: new challenges and innovative practice» 3-rd International Conference, Sheffield, UK. 24 November, 2015, pp. 47-49. 

3

Виртуальные социальные сети в системе образования информа-ционного общества

Асланов И.И.,

Талыбова Д.А.

журнал «Вестник науки и образования», Москва: Проблемы науки - 2015, №9 (11). - С. 10-11.

4

Tibb təhsilində innovativ texno-logiyalar

 

Aslanov İ.İ.,

Talıbova D.A.

“İctimai sağlamlıq və səhiyyə” elmi məqalələr məcmusu, IV cild, ATU. Bakı-2015, s. 102-105. 

5

Процессный подход ITIL для организации работы ИТ-служб медицинских учреждений

 

Тагиев З.А.,

Асланов И.И.

“Фундаментальные и прик-ладные исследования в сов-ременном мире”. Материалы XI междунар. научно.–практич. конфер., т. 1, 29 Сентября 2015.- Санкт-Петербург. – c. 69-71. 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

ATU - Əməkdaşların Həmkarlar İttifaqı komitəsində üzvlük.

2

MDB ölkələrin Beynəlxalq Birja Assosiasiyasının Texniki Siyasət üzrə Komitəninüzvü.