Assistent Gülşən Hacıyeva

Qısa  məlumat

1

Ad, soyad, atasının adı

Gülşən Hacıyeva Hacı qızı

2

İxtisas

Fizika müəllimi

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1981-1986

fizika

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Z.Xəlilov 23

 

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Структурная кинетика открытых ферментативных реакций в предстационарной фазе.

Т.20, №5, 2000,

86-92

З.А.Тагиев

Ш.К. Байрамов

2

О возможности концентрационных колебаний в двухкомпонентных реакционных системах.

Fizikanın akt. Prob-lemləri, II Res.Еlmi Коnf. Bakı, 2001, с.123

Т.А.Алиев

Ш.К. Байрамов

3

Новые математические модели простейших биохимических осцил-ляторов.

Qafqaz universiteti jurnalı,   Bakı 2006, №17,стр.70-76.

Ш.К. Байрамов

 

4

Колебательный режим при вирусной инфек-ции клеточных попу-ляций.

Qafqaz universiteti jurnalı Bakı 2008,      №23 səh. 93-96

З.А.Тагиев

Ш.К.Байрамов Я.Г.Гасанов

Дж.Исаев

5

Роль педагога в современном учебно-образовательном процессе

Bakı Qızlar Universiteti. Elmi əsərlər 2018, № 3, səh.136-142.

Mусаев Н.И

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1986-1988

Müəllim

Orta məktəb

Ermənistan Respublikası

2

1988-1997

Müəllim

Orta məktəb

Bakı ş., Nizami r., 250 №-li orta məktəb

3

1997-2009

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Nəsimi r., S.Vurğun küçəsi, 167

4

2009-hal hazıradək

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Nəsimi r., S.Vurğun küçəsi, 167

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirdiyi ünvan

1

2002-2003

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda ixtisasartırma kursu

Bakı şəh., Akademik H.Əliyev küç.104

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI