Assistent Sevinc Həsənova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Sevinc Həsənova Eldar q

2

İxtisas

Riyaziyyatçı-müəllim

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1979-1984

Tətbiqi riyaziyyat

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Akademik Zahid Xəlilov küçəsi - 23

2

1997-2002

“Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası”

AMEA Fizika institutu dissertant

Hüseyn Cavid pr.,33

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1994-indiyə qədər

Assistent

ATU, Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı, A.Bakıxanov,23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

25.09.2000-25.12.2000

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Kurs

Bakı şəh., Akademik H.Əliyev küç.104.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

“Tibbi informasiyanın inkişaf pers-pektivləri

Abdullayeva Q.Ə., Şükürlü S.F., Həsənova S.E.

Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Bakı, 2010, səh. 404-405

2

Əcnəbi tələbələrə tibbi informatika fənninin tədrisinə dair

Hacızadə N.K.

Talıbova D.A

Həsənova S.E.

ATU, İçtimai sağlamlıq və  Səhiyyə 4-cü cild, Bakı- 2016.

3

 

Hiperbarik oksigenasiya prose-sində fiziki parametrlərin avtomatik idarə olunması

Hacızadə N.K.

Talıbova D.A

Həsənova S.E.

ATU, Nevrologiya kafedrası, Bakı-2017.

4

К вопросу о преподавании дока-зательной медицины в меди-цинских Вузах.

Əliyeva R.H.

Hacızadə N.K.

Həsənova S.E.

ATU, 2018

5

Hiperbarik oksigenasiya prose-sində kompyuter monitoringi.

R.H.Əliyeva

S.E.Həsənova

 

Prof. A.Ə. Axunbəylinin ana-dan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, ATU. 2018, səh.79

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

19/09/2001 – ci ildən Nəsimi rayon təşkilatı, Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)- ın üzvüyəm