Assistent Səbinə İsrafilova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Səbinə İsrafilova Əliaga q.

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Histologiya,embriologiya ve sitologiya kafedrası

 

Təhsili Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1998-2004

Həkim-pediatr

 Azərbaycan Tibb Universiteti

Baki şəh.,Bakixanov 23

2 2023- hal hazıradək

Hüceyrə biologiyası,

sitologiya və histologiya

Azərbaycan Tibb Universiteti, Doktorantura və dissertantura şöbəsi Baki şəh.,Bakixanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2004-2005

Həkim-intern, oftalmoloq

Uşaq Respublika Klinik Xəstəxanasi, oftalmologiya şobəsi

Baki şəh.,Zərdabi 79

2

2016-2018

Baş-laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasi

Baki şəh.,Bakixanov 23

3

2018- hal-hazıradək 

Asistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasi

Baki şəh.,Bakixanov 23

4 2021-hal-hazıradək  Kafedra müdirinin tədris işlər üzrə müavini Azərbaycan Tibb Universiteti, Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasi Baki şəh.,Bakixanov 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2015

Azərbaycan Respublikasi Səhiyyə Nazirliyin nəzdində həkimlərin sertifikasiya kurslari.

Baki şəh.,Cavadxan 32/15

2 2022-ci ildə ÜST-ün Azərbaycandaki Nümayəndəliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən “Təməl tədrisçi inkişafı” Baki şəh.,Bakixanov 23
3 2023-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti dəstəyi ilə
“Effektiv kurrikulum, silabus tərtibi“ adlı təlim
Baki şəh.,Bakixanov 23
4 2023-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti dəstəyi ilə
“Effektiv strateji planlaşdırma və proqramın qiymətləndirilməsi”
Baki şəh.,Bakixanov 23

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Гасымов Э.К., Шадлинская Р.В., Гусейнова Т.Г., Исрафилова С.А. Электронно-микроскопическое характеристика и физические параметры молекул  ферритина и  его денатурированных форм в свободной части десны у больных β-талассемией. ATJ, 2017, № 3, 62-67. (Scopus).

doi
2

Гасымов Э.К., Шадлинская Р.В., Гусейнова Т.Г., Исрафилова С.А., Садиги И.Б. Распределение отдельных молекул ферритина в различных компартментах клеточных элементов  свободной части десны у больных с β-талассемией. Биомедицина, 2017, №3, стр.40-45. (РИНЦ).

doi
3

Гасымов Э.К., Шадлинская Р.В, Исрафилова С.А Cветооптическое и электронно-микроскопическое изучение эпителиального покрова свободной части десны в различных стадиях хронического гингивита у больных с большой β-талассемией. Казанский медицинский журнал, 2018, т.99, № 4, с.598-605.

DOI: 10.17816/KMJ2018-XXX. (IF РИНЦ – 0,425).
4

Шадлинская Р.В., Гасымов Э.К., Исрафилова С.А. Нарушение обмена железа и ультраструктурные особенности слизистой оболочки десны у больных большой β-талассемией. Российский стоматологический журнал, 2018, Том 22 (5), с. 255-261. 

DOI : http://dx.doi.org/10.18821/1728-2802-2018-22-5-255-261
5

Qasımov E.K., Axundova N.V., Rzayev F.H., İsrafilova S.Ə.. Sonsuz qadınlarda endometriumun epitel qatinda epidermal metaplaziya nəticəsində formalaşan poliplərin histoloji və elektron mikroskopik xarakteristikasi. AMEA-nın müxbir üzvü, professor D.V.Hacıyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı: 2019, 121-128.

 
6

Qasımov E.K., Əlibəyov M.A., İsrafilova S.Ə. Kriptarxizm zamani xaya sükani damarlarinin strukturlarinda və keçiriciklərində baş verən dəyişikliklərin morfoloji xarakteristikasi. işiq və elektron mikroskopik tədqiqat. Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı, 2019, №1 səh.54-62.

 
7

Qasımov E.K., Rzayev F.H., Əlibəyov M.A.,  Əliyarbəyova A. Ə.,  İsrafilova S.Ə. Kriptorxizm zamani xaya sükaninin qidalanmasinda iştirak edən arteriolalarin və əzələvi venulalarin strukturlarinda baş verən dəyişikliklərin morfoloji xarakteristikasi. işiq və elektron mikroskopik tədqiqat.  Təbiət və elm, 2020, №1/2, 4-12.

 
8

Quliyev M.İ.,  İsrafilova S.A., Qasımov E.K. Оределение эффективной дозы «экстракта из плодов сумаха при спонтанном мутагенезе. The European Journal of Technical and Natural Sciences.  Section1. Biology, 2020, №4, 3-7.   

DOI: 10.29013/ELBLS-20-4-68-71
9 Гасымов Э.К.,   Шадлинская Р.В., Исрафилова С.А. Современные данные о внутриклеточном траспорте молекулы ферритина. Sağlamlıq, 2020, cild 25, №5, 22-26 DOI : http://dx.doi.org/10.18821/1728-2802-2018-22-5-255-261
10

Керимли Э.Г., Гасымов Э.К., Серкеров С.В., Керимов Ю.Б., Рзаев Ф.Г., Мурадова С.А., Исрафилова С.А. Изучение состава эфирного масла ACHILLEA NOBILIS L и и его антибактериального влияние на ультраструктуры клеток STAPHYLOCOCCUS AUREUS. Ж. химия растительного сырья. 2021, №1, стр.93-104. http://journal.asu.ru/cw/issue/current. (Scopus, РИНЦ – 0,685).

DOI: https://doi.org/10.14258/jcprm.2021017446.
11 İsrafilova S.Ə.Mahir Isa Guliyev; Sabina Aliaga Israfilova; Niqar Taryel Quliyeva; Shahana Qazanfar Qurbanova .THE DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSE OF “SUMAKH FRUIT EXTRACT” FOR CORRECTION OF GENOTOXICITY OF METHYLNİTROSOGUANİDİNE DURING THE PROCESS OF ARTIFICIAL MUTATIONS IN BACTERIA.The European Journal of Technical and Natural Sciences.2021  DOI: 10.29013/ejtns-21-1-3-6
12 İsrafilova S.Ə..Mahir Isa Guliyev; Sabina Aliaga Israfilova; Eldar Kochari Gasimov . THE DEFINITION OF EFFECTIVE DOSE OF “SUMAKH FRUIT EXTRACT” IN THE PROCESS OF SPONTANEOUS MUTAGENESIS DOI: 10.29013/ejtns-20-4-3-6
13
GULIYEV MAHIR ISA ,ISRAFILOVA SABINA ALIAGA  ALIYARBEKOVA AYGUN ALIYAR
THE DEFINITION OF EFFECTIVE DOSE OF “SUMAKH FRUIT EXTRACT” FOR CORRECTION THE GENOTOXICITY OF CHEMICALS IN THE PROCESS OF ARTIFICIAL MUTATION IN PLANTS
10.29013/ELBLS-20-4-68-71