Dosent Orxan İsayev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Orxan İsayev Rasim oğlu

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Dosent, t.ü.f.d.

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2005-2011

Müalicə işi

ATU

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

2

2012-2014

Onkologiya, Doktorantura

Ruprext Karl adına Hei-delberg Universiteti, Cər-rahi Klinika, Eksperimen-tal Cərrahiyə tədqiqat qrupu

Grabengasse 1, 69117, Heidelberg, Deutschland

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

01.09.2009-30.06.2010

laborant

AMEA İnformasiya Texno-logiyaları İnstitutu

AZ1141, Bakı, B.Vahabzadə küç. 9

2

31.03.2015-24.11.2016

Kiçik elmi işçi

ATU, Elmi Tətqiqat Mərkəzi

Bakı şəh., Bakıxanov 23

3

24.11.2016-

Assistent

ATU, Histologiya, embrio-logiya və sitologiya ka-fedrası

Bakı şəh., Bakıxanov 23

4

2018 – ildən

Dosent

ATU, Histologiya, embrio-logiya və sitologiya ka-fedrası

Bakı şəh., Bakıxanov 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

8 noyabr 2016

Azerbaijani scientific journals: progressing towards international level

Baku, Azerbaijan

2

09-12 aprel 2015

TÜBA - Güncel İyi Üretim Uygulamalrında (cGMP) Hücresel Tedavi Ürünleri Kalite Standartları Kursu

Antalya, Türkiye

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Inhibition of glucose turnover by 3 - bromopyruvate counteracts pancreatic cancer stem cell features and sensitizes cells to gemcitabine

Orkhan Isayev, Vanessa Rausch, Nathalie Bauer, Li Liu, Pei Fan, Yiyao Zhang, Jury Gladkich, Clifford C. Nwaeburu, Jürgen Mattern, Martin Mollenhauer, Felix Rückert, Sebastian Zach, Uwe Haberkorn, Wolfgang Gross, Frank Schönsiegel, Alexandr V. Bazhin and Ingrid Herr

Oncotarget, 2014

2

Sulforaphane counteracts agg-ressiveness of pancreatic cancer driven by dysregulated Cx43-mediated gap junctional in-tercellular communication

 

Tobias Forster, Vanessa Rausch, Yiyao Zhang, Orkhan Isayev, Katharina Heilmann, Frank Schoensiegel, Li Liu, Michelle Nessling, Karsten Richter, Sabrina Labsch, Clifford C. Nwaeburu, Juergen Mattern, Jury Gladkich, Nathalia Giese, Jens Werner, Peter Schemmer, Wolfgang Gross, Martha M. Gebhard, Clarissa Gerhauser, Michael Schaefer, Ingrid Herr

Oncotarget, 2014

3

Mədəaltı vəzi xərçəngi və müasir tibbi-biloji prinsiplər

Orxan İsayev

Azərbaycan On-kologiya Jurnalı, Bakı-2015

4

Epitelial-mezenximal keçid və onun mədəaltı vəzi xərçəngində rolu

Orxan İsayev

Azərbaycan On-kologiya Jurnalı, Bakı-2015

5

Qaraciyər xərçəngi və müalicə məqsədilə qaraciyər və qeyri-qaraciyər mənşəli kök hücey-rələrlə aparilan in vivo və in vitro tətqiqatlar

Orxan İsayev

Sağlamlıq, Bakı-2016

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Alman Kök Hüceyrə Şəbəkəsi (German Stem Cell Network)

2

Azərbaycan Anatomlar, Histoloqlar və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti