Dosent Mahir Quliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Mahir Quliyev İsa oğlu

2

İxtisas

Bioloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili - Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1987-1993- ci illər

Bioloq

M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitet

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

 

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1984 - 1986

Əsgər

Hərbi xidmət

CCCP Kuybışev şəh.

2

25.03.1992 – 01.12.1993

Anbardar

Daxili qoşunlar

H/H6500

3

15.11.1993-15.11.1996

Aspirant

AR.EA.Genetika və seleksiya institutu

Bakı şəh.

4

18.11.1996-02.02.2000

Kiçik elmi işçi sonra elmi işçi

AR.EA.Genetika və seleksiya institutu

Bakı şəh.

5

03.02. 2000-19.04.2001

Stajyor müəllim

N.Nərimanov adına Tibb Universitetində  histologiya kafedrasında.

Bakı şəh.

6

19.04.2001-20.06.2006

Assistent

Azərbaycan Tibb Universitetində

Bakı şəh.

7

22.06.2010 – hal hazıradək

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universitetində

Bakı şəh.

8

03.03.2014- 13.10.2018

Tədris məsləhətçisi

II Müalicə profilaktika fakültəsində

Bakı şəh.

9

13.10.2018 hal hazıradək

Dekan müavini

I Müalicə profilaktika fakültəsində

Bakı şəh.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1
GULIYEV MAHIR ISA,QULIYEVA NIQAR TARYEL , QURBANOVA SHAHANA QAZANFAR,
  GULIYEVA MAHIRA MAHIR
ANTIMUTAGENIC ACTIVE DOSE OF “SUMAKH FRUIT EXTRACT” FOR CORRECTION OF GENOTOXITY OF MITOMYCIN C DURING THE PROCESS OF ARTIFICIAL MUTATIONS IN BACTERIA

10.29013/EJTNS-21-1-7-10
2 GULIYEV MAHIR ISAISRAFILOVA SABINA ALIAGA,QULIYEVA NIQAR TARYELQURBANOVA SHAHANA QAZANFAR THE DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSE OF “SUMAKH FRUIT EXTRACT” FOR CORRECTION OF GENOTOXICITY OF METHYLNİTROSOGUANİDİNE DURING THE PROCESS OF ARTIFICIAL MUTATIONS IN BACTERIA 10.29013/ejtns-21-1-3-6
3

GULIYEV MAHIR ISA ,ISRAFILOVA SABINA ALIAGA,ALIYARBEKOVA AYGUN ALIYAR

THE DEFINITION OF EFFECTIVE DOSE OF “SUMAKH FRUIT EXTRACT” FOR CORRECTION THE GENOTOXICITY OF CHEMICALS IN THE PROCESS OF ARTIFICIAL MUTATION IN PLANT
10.29013/EJTNS-21-1-3-6
4
GULIYEV MAHIR ISA,ISRAFILOVA SABINA ALIAGA, GASIMOV ELDAR KOCHARI
THE DEFINITION OF EFFECTIVE DOSE OF “SUMAKH FRUIT EXTRACT” IN THE PROCESS OF SPONTANEOUS MUTAGENESIS
10.29013/ejtns-20-4-3-6
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Sitologiya,embriologiya və histologiya» Dərs vəsaiti.

Mehtiyev M.R.

Agayev Y.Ə.

Nəzərov İ.İ.

Quliyev M.İ.

Bakı-2006.

2

Mutasiya prosesinin ilkin mərhələlərində kimyəvi maddələrin genotoksikliyinin korreksiyası.

Quliyev M.İ.

Azərbaycan Genetiklər və seleksiyaçılar cəmiyyətinin qurultayının materialları. -1998.-

3

Изучение антимутагенной активности экстракта из пиеровых бляшек мелкого рогатого скота.

Гулиев М.И.

Садыхова Ш.Г.

Аршава Е.А.

Материалы VII Съезда Азербайджанского об-щества Генетиков и Се-лекционеров.-Баку.-1998.

4

Sərbəst- radikal proseslərinin ingibitorları ilə genomun mühafizəsinin effektliyinin spektrofotometrik qiymətlənməsi.

Əliyev A.A.

Vəliyeva L.S.

Salmanova S.V.

«Hüceyrə biofizikası» ikinci respublika elmi konfran-sının əsərləri. Bakı.

5

Изучение механизма антимутагенного действия экстракта из плодов сумаха на клетках Е. Соли различающихся репарационными генотипами.

Гулиев М.И.

Шаммедов Р.З.

Алиев А.А.

Материалы VII Съезда Азербайджанского об-щества Генетиков и Селекционеров.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Nəzəri fənnlər üzrə problem komissiyasının üzvü.

2

Azərbaycan Anatomlar, Histoloqlar və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti