Baş müəllim Gülşən Mehrəliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Gülşən Mehrəliyeva Əkbər qızı

2

İxtisas

Bioloq - histoloq

3

Vəzifə

Baş müəllim, b.ü.f.d.

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili - Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1989-1995- ci illər

Bioloq

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1988 - 1990

Laborant

AMEA Zoologiya İnsitutu

Bakı, Səbail, Abbasqulu Abbaszadə 115.

2

1990 - 1998

Baş laborant

Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji Universiteti

Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyov 68

3

2001 - 2004

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

4

2004 - 2017

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

5

2018 - ci ildən hal hazıradək

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Əyyubova G. M., Quliyeva N. T., Abdullayeva S. R., Mehrəliyeva G. Ə.Kəskin iltihab zamanı beyin yarımkürələri qabığının makroqliya hüceyrələrinin elektron-mikroskopik tədqiqi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri- 2018” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2018.

 
2

Əlibəyov M.A., Qasımov E.K., Rzayev F.H. , Mehrəliyeva G.Ə.Kriptorxizm zamanı xaya sükaninin struktur elementlərinin bio-və histokimyəvi xarakteristikası. 2020, ATJ, xüsusi buraxılış, 2020.

doi
3

Aliyarbayova A.A., Gasimov E.K., Mehraliyeva G. A., Sadiqi I. B.Morphological alteration of lipopolysaccharide - induced endothelial cell in dorsal root ganglia  The 7th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (March 18-20, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020.

 
4

Aliyarbayova A. Gasimov E.K., Mehraliyeva G. Sadiqova G.H., Huseynova S.A.Morphological assay of heterogeneity of pseudounipolar neurons in dorsal root ganglia of rat. A light and electron microscopic investigation. The 8th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (April 22-24, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020.

 
5

Aliyarbayova A.A., Mehraliyeva G.A., Sadiqova G.H., Nacafova T.M., Mansimov A.Ə.Ultrastructural peculıarıtıes of perıneurıal cells of capsular elements of dorsal root ganglıa. Anımal model of study. The journal “Sciences of Europe” (Praha, Czech Republic) No 87, Vol. 1,  2022.

DOI: 10.24412/3162-2364-2022-87-1-42-45.
6

Aliyarbayova A. A.,Sultanova T. A.,Mehraliyeva G. A.,Sadiqova G. H., Qurbanova S. Q.Structural peculiarities of primary sensory neurons. Proceedings of the scholarly abstracts European Academic Science and Research, № XXVII, 12.04.2022, Publisher: “EASR” SciPub.de.

 
7

Aliyarbayova A. A., Mehraliyeva G.A., Nacafova T. M., Sadiqi I.B., Qurbanova S.Q.Properties of sheath elements surrounding spinal nerve roots and sensory dorsal root ganglia. XIV International Scientific and Practical Conference, «Theoretical and science bases of actual tasks», 12-15 April 2022 г., Lisbon, Portugal.

DOI - 10.46299/ISG.2022.1.14
8

Aliyarbayova A. A., Sultanova T. A., Mehraliyeva G. A., Sadiqova G. H., Ibrahimova T. A., Qurbanova S. Q.Structural specifity of axodendritic projections of pseudounipolar neurons and its interaction with surrounding satellite glial cells. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft / German International Journal of Modern Science ISSN 2701-8369, , №41, 2022.

DOI: 10.5281/zenodo.7142844
9

Aliyarbayova A. A., Mehraliyeva G.A., Sadiqova G. H., Ibrahimova T. A., Huseynova S. A., Qurbanova S. Q.Effect of lps on capsular elements of spınal ganglıa and perıpheral nerve. Comparatıve study on anımal model. Polish journal of science ISSN 3353-2389, ,  N 55 , 2022.

DOI: 10.5281/zenodo.7223608

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Kəskin endotoksemiya zamanı epinevral əzələvi venulaların divarında baş verən dəyişikliklərin ultrastruktur xarakteristikası.

Quliyeva N.T.

Tahirova S.N.,

Mehrəliyeva G.Ə.

Qasımov E.K..

Tibb Universiteti Əmək-daşlarının Elmi Tədqiqat İşlərinin Yekunlarına Həsr Edilmiş “Təbabətin Aktual Problemləri” mövzusunda elmi konfransın material-ları. Bakı -2014,

s. 221-223

2

Сравнительная характеристика гельминтофауны домашних водоплавающих птиц юговос-точной части Азербайджана.

Рзаев Ф.Г.,

Мехралиева Г.А.

Ибрагимова Н.Э.

«Экологический вестник». 2015, №2, (32).

3

Mikroqliya hüceyrələrinin neyro-degenerativ proseslərdə iştirakı-nın morfoloji əsasları.

Əyyubova G.M.,

Mehtiyev M.R.,

Büniatzadə E.C.,

Mehrəliyeva G.Ə.,

Sadıqova G.H.

“Təbabətin aktual prob-lemləri” mövzusunda elmi- praktik konfransın mate-rialları, Bakı:ATU, 2017, səh. 127.

4

Kəskin iltihab zamanı beyin ya-rımkürələri qabığının makroqliya hüceyrələrinin elektron-mikroskopik tədqiqi.

Əyyubova G. M.,

Quliyeva N. T.,

Abdullayeva S. R.,

Mehrəliyeva G. Ə.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual prob-lemləri- 2018” mövzu-sunda elmi-praktik kon-fransın materialları. Bakı, 2018, s.177.

5

Beyin yarımkürələri qabığında mielinli sinir liflərinin ultrastruktur və morfometrik parametrləri.

Əyyubova G. M.,

Quliyev M. İ.,

Quliyeva N. T.,

Mehrəliyeva G. Ə.

Əməkdar elm xadimi, professor R.Ə. Əsgərovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans materiallarının toplusu. Bakı, 2018, s.58.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

2001-ci ildən “Yeni Azərbaycan Partiyası” nın üzvüdür

2

2011-ci ildən hal hazıradək Kafedranın Qrup Həmkarlar Təşkilatının Sədri

3

Azərbaycan Anatom Histoloq və Embrioloqlar elmi cəmiyyəti