Baş müəllim Gülnarə Sadıqova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Gülnarə Sadıqova Hüseyn qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili - Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1984-1990- cı illər

Həkim-pediatr

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1991 – 1996

Sahə həkimi

Mərkəzi uşaq poliklinikası

Xırdalan şəhəri

2

1996 - 1999

Baş laborant

İnsan anatomiyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

3

1999 - 2003

Stajor-müəllim

İnsan anatomiyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

4

2003-2004

Assistent

İnsan anatomiyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

5

2004-hal-hazıradək

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

«Иммуногистохимические иссле-дования ангиогенеза при саркоме Юинга».

Ахундов Э.Д

Алиева И.О

Садыхова Г.Г

«Хирургия», журнал имени Н. И. Пирогова // №11, Москва 2011,. с. 41-45

2

Примитивная нейроэктодермаль-ная опухоль кости (PNET).

Ахундов Э.Д

Алиева И.О

Садыхова Г.Г

“Sağlamlıq” Bakı, 2011. Məqalə

3

О возможной связи между сар-комой Юинга и ПНЕТ

Садыхова Г.Г

Мурадов Х.К

АТУ-нун ЕТМ-нин елми-практик ъурналы, «Саьламлыг», Бакы, 2013, №3, с. 65-68

4

Osteosarkomaların morfoloji təd-qiqat metodları

Садыхова Г.Г

Мурадов Х.К

Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2013, N3, s.88-93

5

Комплексная диагностика остео-сарком

Мурадов Х.К

Садыхова Г.Г

«Хирургия», журнал имени Н. И. Пирогова // №9, Москва 2014,. с. 41-48