Baş müəllim Aygün Əliyarbəyova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Aygün Əliyarbəyova Əliyar qızı

2

İxtisas

histoloq

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Histologiya, sitologiya və embriologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1988-1994

Həkim-pediatr

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti

Bakı ş, Bakıxanov 23

2

1994-1995

Həkim-pediatr interna

Məlikov adına 6N-lı uşaq xəstəxanası

Bakı ş, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

14.02.2005-22.02.2012

Baş lab.

Azərbaycan Dövlət Tibb Uni-versiteti Histologiya, sitolo-giya və embriologiya kafed-rası

Bakı ş, Bakıxanov 23

2

23.02.2012- hal hazıra qədər

assistent

Azərbaycan Dövlət Tibb Uni-versiteti Histologiya, sitolo-giya və embriologiya kafed-rası

Bakı ş, Bakıxanov 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

14.11.2012

Jeol TEM Training

ATU, TEM laborato-riyası

2

10.04.2013- 12.04.2013

TEMography istallation and training

ATU, TEM laborato-riyası

3

21.09.2013-26.09.2013

Certificate of Attendance of XXI World Congress of Neurology

Vienna, Austria

4

21.09.2013-26.09.2013

 XXI WCN 2013 TC08: Neuroepidemiology

Vienna, Austria

5

21.09.2013-26.09.2013

XXI WCN 2013 TC11:Neuroimmunology – CNS and PNS

Vienna, Austria

6

21.09.2013-26.09.2013

XXI WCN 2013 TC26: How To Get Published In International Journals

Vienna, Austria

7

21.09.2013-26.09.2013

XXI WCN 2013 TC32: Neuro Metabolic Disorders

Vienna, Austria

8

21.09.2013-26.09.2013

XXI WCN 2013 TC38: Neurology and Pain

Vienna, Austria

9

21.09.2013-26.09.2013

XXI WCN 2013 TC48: Neurotrauma (CNS and PNS)

Vienna, Austria

10

21.09.2013-26.09.2013

XXI WCN 2013 TC60: Spinal Cord, Radiculopathy and Peripheral Nerve

Vienna, Austria

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Structural changes in micro vascular endothelial cells of brain sheath and spinal ganglia in experimental endotoxemia. Light and electron microscopic studies.

Gasimov E. K., Ayyubova G. M Aliyarbayova A. A., Huseynova Sh. A., Rzayev F. H.

Международный журнал «Вестник мор-фологии», Украина, г.Винница, 2016, т.22, №1,стр.7-16.

2

Structual changes of membranes, vascular, glial and neural elements of the spinal ganglia in acute experimental edema. Light and electron-microscopic studies.

Gasimov E.K., Aliyarbayova A.A.

National Journal of Neu-rology (scientific-practical journal). Baku, 2015, №1 (7), pp. 31-39

3

Ağ siçovulların onurğa beyni qanqlionunda neyroqlial əlaqələrin mikroskopik və ult-rastruktur xüsusiyyətləri.

Qasımov E.K., Əliyarbəyova A.Ə.

Azərbaycan Tibb Jurnalı ATJ, Bakı, 2014, №2, s. 32-39

4

Ağ siçovullarda onurğa beyni qanqlionunun sito - və mielo arxitektonikasinin işiq və elektron mikroskopik tədqiqi.

Qasımov E.K., Əliyarbəyova A.Ə.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2013, №3, s. 43-51

5

Onurğa beyni qanqlionunun qidalan-masinda iştirak edən arterial damarlarin quruluş xüsusiyyətləri.

Qasımov E.K., Əliyarbəyova A.Ə.

Azərbaycan Respubli-kası Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Bakı, 2012, cild 4, № 1. s.41-47.

 

“Eksperimental endotoksemiya zamanı onurğa beyni qanqlionlarında qışa, damar, sinir elementlərinin histotopoqrafiyası və ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri” adlı elmi işə aid 33 jurnal məqaləsi və tezis dərc olunub.

“Xüsusi histologiya” dərs vəsaitinin həmmüəllifidir

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan anatomiya, histologiya və embriologiya cəmiyyəti