Baş müəllim Azər Mənsimov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Azər Mənsimov Əbdülhüseyn oğlu

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili - Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1981-1987-ci illər

Həkim-terapeft

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1987 - 1988

Həkim-interna

1 saylı kliniki xəstəxananın terapiya şöbəsi

Bakı şəhəri

2

1988 - 1991

Həkim-terapeft

Mərkəzi xəstəxananın təcili tibbi yardım şöbəsi

Quba rayonu

3

1991 - 1994

Aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

4

1994- hal hazıradək

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Микрометрические показатели нейронов шейных паравертеб-ральных ганглиев человека в зрелом возрасте.

Б.М. Коркмазов

Сб. науч. трудов «Актуаль-ные проблемы теоретичес-кой и практической меди-цины». Баку, 1995 г., стр. 72-74

2

Пара-и эндокринная секреция как один из вариантов цитоспе-циализации в различных тканях человека

И.А. Гасанов

К.И. Мазитов

И.Х. Мирзаджанова

Е.С. Мамедзаде

Н.П. Касумов

Я.А. Агаев

Актуальные вопросы тео-ротической и клинической морфологии (сб. научн. тру-дов). Баку, 1997.г. стр. 117

3

Пара-и эндокринная секреция как один из вариантов цитоспе-циализации в различных тканях человека

И.А. Гасанов

И.Х. Мирзаджанова

Е.С. Мамедзаде

Н.П. Касумов

Х.К. Мурадов

Я.А. Агаев

Э.Г. Шабанов

Кутаиси-с Самедицино жур-нале №1. Тбилиси, 1998 г., стр.24-25

4

İnsanın müxtəlif toxumalarında sekretor ixtisaslaşmanın sitospe-sifik xüsusiyyətləri.

İ.Ə.Həsənov

Y.Ə. Ağayev

E.K. Qasımov

H.K.Muradov

N.P.Qasımov

ATU, elmi konfransın mate-rialları. Bakı, 1999 il, səh.70.

5

Паракриноциты в различных тканях неэндокринных органов человека в условия нормы.

İ.Ə.Həsənov

Y.Ə. Ağayev

E.K. Qasımov

A.İ.Şahməmmədova

Ə.e.x., prof. Kamil Əbdül-Salam oğlu Balakişiyevin anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2006 il, səh.233-236.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan anatomiya, histologiya və embriologiya cəmiyyəti