Assistent Şəhla Hüseynova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Şəhla Hüseynova Ədalət qızı

2

İxtisas

Histoloq

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Histologiya, sitologiya və embriologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1999-2005

Həkim-pediatr

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti

Bakı ş, Bakıxanov 23

2

2005-2006

Həkim-pediatr interna

Məlikov adına 6N-lı uşaq xəstəxanası

Bakı ş, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

05.09.2007-07.09.2009

Baş lab.

Azərbaycan Dövlət Tibb Uni-versiteti Histologiya, sitologiya və embriologiya kafedrası

Bakı ş, Bakıxanov 23

2

07.09.2009- hal hazıra qədər

assistent

Azərbaycan Dövlət Tibb Uni-versiteti Histologiya, sitologiya və embriologiya kafedrası

Bakı ş, Bakıxanov 23

  

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

05.04.2011 – 05.05.2011

“Təhsilin əsasları” fənni bazasında hazırlanmış çüasir pedaqogika və psixologiya ilə bağlı təlim kursu

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

2

21.09.2013-26.09.2013

Certificate of Attendance of XXI World Congress of Neurology

Vienna, Austria

3

21.09.2013-26.09.2013

 XXI WCN 2013 TC08: Neuroepidemiology

Vienna, Austria

4

21.09.2013-26.09.2013

XXI WCN 2013 TC11:Neuroimmunology – CNS and PNS

Vienna, Austria

5

21.09.2013-26.09.2013

XXI WCN 2013 TC26: How To Get Published In International Journals

Vienna, Austria

6

21.09.2013-26.09.2013

XXI WCN 2013 TC32: Neuro Metabolic Disorders

Vienna, Austria

7

21.09.2013-26.09.2013

XXI WCN 2013 TC38: Neurology and Pain

Vienna, Austria

8

21.09.2013-26.09.2013

XXI WCN 2013 TC48: Neurotrauma (CNS and PNS)

Vienna, Austria

9

21.09.2013-26.09.2013

XXI WCN 2013 TC60: Spinal Cord, Radiculopathy and Peripheral Nerve

Vienna, Austria

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Structural changes in micro vascular endothelial cells of brain sheath and spinal ganglia in experimental endotoxemia. Light and electron microscopic studies.

Gasimov E. K., Ayyubova G. M., Aliyarbayova A. A., Huseynova Sh. A., Rzayev F. H.

 

Международный журнал «Вестник мор-фологии», Украина, г. Винница, 2016, т. 22, №1, стр.7-16.

2

“Bioloji sədd rolu oynayan qişa elementlərinin (araxnoidal və pe-rinevral) elektron mikroskopik və immun histokimyəvi quruluş xüsu-siyyətləri” adlı elmi işə aid 6 tezis dərc edilmişdir.