Assistent İlahə Sadiqi

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İlahə Sadiqi Bəhram qızı

2

İxtisas

Histoloq

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Histologiya, sitologiya və embriologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1999-2005

Həkim-nervpatoloq

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti

Bakı ş, Bakıxanov 23

2

2005-2006

Həkim- interna

1 saylı klinik tibbi mərkəz

Bakı ş, Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

05.09.2010 -09.02.2012

Baş lab.

Azərbaycan Dövlət Tibb Uni-versiteti Histologiya, sitolo-giya və embriologiya ka-fedrası

Bakı ş, Bakıxanov 23

2

09.02.2012- hal hazıra qədər

assistent

Azərbaycan Dövlət Tibb Uni-versiteti Histologiya, sitolo-giya və embriologiya ka-fedrası

Bakı ş, Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

“Eksperimental sistemli iltihabi proses zamanı böyrəklər-də inkişaf edən endothelial disfunksiyanın morfoloji xarak-teristikası” adlı elmi iş üzərində çalışıram. 2 tezis həmmüəl-lifiyəm.