Assistent Fidan İbrahimova

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Fidan İbrahimova Habil q.

2

İxtisas

Biokimiya

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Histologiya,embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2009-2013

Biologiya

Bakı Dövlət Universiteti

Akademik Zahid Xəlilov,23 küç

2

2013-2015

Biokimiya

Bakı Dövlət Universiteti,

Magistratura şöbəsi

Akademik Zahid Xəlilov,23 küç

3

2015-2018

Hüceyrə bioloqiyasi,sitologiya və histologiya

Azərbaycan Tibb Universiteti, Doktorantura və dissertantura şöbəsi

Bakı şəh. , Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

2015-2018

doktorant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh. , Bakıxanov 23

2

2019-2023

Baş.laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh. , Bakıxanov 23

3 2023- hal hazıra kimi Assistent Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı şəh. , Bakıxanov 23

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

2      
3      
4      

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Функциональные морфологичекие  особенности при остром повреждении легких. (экспериментальные исследования)

 

Azərbaycan Onkologiya jurnalı, 2018(2) İSSN 2413-0044, s 68-70

2

Ультраструктурная организация эпителиального и стромального компонента в норма и при остром повреждении лёгких (экспериментальные исследования)

 

Sağlamlıq. Elmi –praktik jurnal N5 Bakı 2018,142-146

3

Ag siçovulların asinusu tərkibinə daxil olan strukturların ultrastruktur xarakteristikası

Qasımov E.K.

 

Bakı dövlət Universitetinin nəzərində tibb fakültəsinin yaranmasənın 100 illik yubileyinə həsr edilmiş Təbabətin aktual problemləri,2019 beynəlxalq  elmi konfransın materialları,252 2019

4

Mikromalekulyar Trasser kimi tanin turşusunun pereferik sinirləri əhatə edən qişalar səviyyəsində yayılmasının ultrastruktur tədqiqi

Qasımov E.K.

Hüseynova Ş.Ə. İbahimova T.A.

Azərbaycan Tibb Jurnalı Azərbaycan Tibb Universitetinin Neyrocərrahlıq kaedrasının yaranmasının 50-illiyinə həsr edilmiş “Neyrcərrahlığın müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi- Praktik Konfransın materialları 11-12 may 2019cu il,170-171 s