Elmi - pedaqoji kadr hazırlığı

Son 5 ildə tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almış əməkdaşlar

  1. Sadıqova Gülnarə
  2. Əliyeva İradə Oqtay qızı
  3. Mehrəliyeva Gülşən Əkbər qızı
  4. Quliyeva Nigar Tariyel qızı
  5. Əyyubova Günel Maarif qızı

 

Tibb üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün nəzərdə tutulmuş işlər

1. İsayev Orxan Rasim oğlu Mövzu: “Bədxassəli şişlərin eksperimental modelində kimyəvi terapiyadan öncə xərçəng kök hüceyrələrinin İNF – α vasitəsilə aktivləşdirilməsinin müalicəvi və proqnostik əhəmiyyəti” 2017 – 2020 ci illər.

 

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün nəzərdə tutulmuş işlər 

1. Əlyarbəyova Aygün Əliyar qızı Mövzu: “Eksperimental endotoksemiya zamanı onurğa beyni qanqlionlarında qişa, damar, sinir elementlərinin qarşılıqlı histotopoqrafiyası və ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri”. Sənədləri AAK təqdim edilmişdir.

2. Hüseynova Şəhla Ədalət qızı Mövzu: “Bioloji sədd rolu oynayan qişa (araxnoidal və perinerval) elementlərinin elektron mikroskopik və immun histokimyəvi quruluş xüsusiyyətləri”. Dissertasiyanın fəsilləri tərtib olunmaqdadır. 2017-ci ildə müdafiəyə təqdim olunacaq.

3. Sadiqi İlahə Bəhram qızı Mövzu: “Eksperimental sistemli iltihabi proses zamanı böyrəklərdə inkişaf edən  endotel disfunksiyasının morfo-funksional xarakteristikası” İşin müddəti: 2016-2019 cu illər.

4. İbrahimova Fidan Hbil qızı Mövzu “Eksperimental sistemli iltihabi proses zamanı ağ ciyərlərdə inkişaf edən endotelio-epitelial disfunksiyasının ultrastruktur xarakteristikası” 2016-2019 cu illər.