Kafedra müdiri, professor İsbəndiyar İsmayılov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İsbəndiyar İsmayılov Səlimxan oğlu

2

İxtisas

Reanimatoloq-anestezioloq (ali ixtisas dərəcəsi -1991)

3

Vəzifə

Kafedra müdiri, professor

4

Şöbə

Anesteziologiya və reanimatologiya kafedrası,

TTK, reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsi

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1968-74

Müalicə işi

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı, Azərbaycan

2

1974-75

(birillik internatura)

 Anesteziologiya və reanimatologiya

Bakı ş., 2 saylı klinik xəstəxana

Bakı, Azərbaycan

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1975-76

Həkim anestezioloq-reanimatoloq

Təcili tibbi yardım xəstəxanası

Bakı, Azərbaycan

2

1976-77

Anesteziologiya şöbəsinin müdiri

Təcili tibbi yardım xəstəxanası

Bakı, Azərbaycan

3

1977-81

Reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinin müdiri

Təcili tibbi yardım xəstəxanası

Bakı, Azərbaycan

4

1980-89

Assistent

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı, Azərbaycan

5

1989-2004

Dosent

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı, Azərbaycan

6

2004-2010

Professor

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı, Azərbaycan

7

2010-hal hazıradək

Kafedra müdiri

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı, Azərbaycan

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1981

Reanimatologiya, intensiv terapiya və anesteziologiya üzrə məktəb-seminar

Kazan, Rusiya

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1 Reanimatologiya. Tibb universitetinin tələbələri üçün dərslik: prof. İ.S.İsmayılovun redaktəsi ilə. //Axunbəyli A.Ə., İsmayılov İ.S., Məhərrəmbəyli İ.Ş., Kərimova T.B./ Bakı, 2014, “Təbib”, 360 s.  
2 Каудальная анестезия при оперативных вмешательствах на нижних конечностей у детей // Насибова Э.М., Исмайлов И.С., Насибов Ф.Г., Саттаров Н.С. / Регионарная анестезия и лечение боли (Санк Петербург) Том 12, 2018, стр. 113-118.   
3 Магнитно-резонансная томография сердца с оценке отдальенных результатов эндоваскулярного лечения пациентов с диссфункциональным миокардом и сопутствующим сахарным диабетом II типа // Рустамова Я.К., Иманов Г.Г., Азизов В.А., Исмайлов И.С./ Sağlamlıq, 2018, №5, s. 55-65   
     
     
     

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

AR reanimatoloqlar və enestezioloqlar assosiasiyasının vitse-prezidenti (1999-2017)

Azərbaycan Reanimatoloqlar və Anestezioloqlar cəmiyyətinin (AzRAC) sədri (2017-2022)

2

AR kardioloqlar elmi cəmiyyətinin rəyasət heyətinin üzvü (2009-2011)