Assistent Vüsalə Mirzəyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Vüsalə Mirzəyeva Səyyad

2

İxtisas

Anestezioloq-reanimatoloq

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Tədris Terapevtik Klinika, Reanimasiya və İntensiv Terapiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1996-2002

Həkim

ATU

Bakı şəh.

2

2003-2005

Klinik ordinator

ATU

Bakı şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

2005-hal hazıra dək

Baş laborant

ATU, Tədris Terapevtik klinika

Bakı şəh., Bakıxanov 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

Avqust-noyabr2013 il

Anesteziologiya və reanimatologiya üzrə  təkmilləşdirmə kursu

Ankara şəhər, Hacı Təpə Universiteti

2

Sentyabr-dekabr 2014

Alqologiya üzrə ixtisaslaçma kursu

Samsun şəhər , 19 mayıs Universiteti

3

Aprel-may 2016 il

Algologiya üzrə ixtisaslaşma kursu

Rusiyanın Xalqlar Dostluğu Universiteti

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Сравнительная оценка эффективности комбинированной иммунокоррекции у больных с тяжелой ЧМТ

Məhərrəmbəyli İ.Ş

Клиническая хирургия –журнал Украины 2014 №3 стр.37-40

2

Нарушения иммунного статуса у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой и их коррекция

Мирзоева В.С.

t.ü.f.d. alimlik dərəcəsi üzrə dissertasiya işi, 2010

3

Ağır kəllə-beyin travmasının diaqnostika və müalicə alqoritmləri

Axunbəyli A.Ə.,

Quliyev C.B.,

Rəhimov V.S.,

Məhərrəmbəyli İ.Ş

Cərrahiyə N2 (6), 2006, s.103-106

4

Структура осложнений при различных схемах иммунокоррекции у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой в остром периоде

Исмайлов И.С.,

Султанов А.С.,

Керимова Т.Б.