(+99412) 597-38-98

Quliyev Mehman Rüstəm oğlu 1983-cü ildə ATU-nun tibbi profilaktika fakültəsini bitirmişdir. Tibb elmləri namizədi, bioloji kimya kafedrasının dosentidir. Dövrü mətbuatda çap olunmuş 90 elmi əsərin müəllifidir. 2008-ci ildən Onkoloji klinikanın Klinik-biokimyəvi laboratoriyasına rəhbərlik edir.