Doktorantlar

1. Məhərrəmbəyli İ.Ş (dosent )-Müştərəkkəllə-beyin travmalarının neyro reanimasion dövründə bronx ağciyər ağırlaşmalarınıın profilaktika və intensiv müalicəsi mövzusunda doktorluq işi.

2. Zamanov N.T (dosent)-Revmatoid artritli xəstələrdə ürəyin koronar xəstəliyinin klinik gedişi,diaqnostika vədifferensial müalicə xüsusiyyətləri-mövzusunda doktorluq dissertasiyası

3. Sadıqova T.T (aspirant)-yayılmış peritonitli xəstələrdəerkən əməliyyatdan sonrakı dövrdə antioksidant sistemin funksional vəziyyəti və onun  korreksiyası.müdafiə edib.2011

4. Fətullayeva A,A (aspirant )-baş beyin əzilməsi zamanı hemostaz sisteminin dəyişməsinin erkən diaqnostikasının və kompleks müalicısinin optimallaşdırıması (2008-2011)elmi rəhbər prof.Axunbəyli A.Ə

5. Mirzəyeva V.S (baş laborant )-ağır kəllə beyin travmalı xəstələrdə immun  statusun pozğunluqları və onların korreksiyası

6. Məmmədov İ.İ (ATU-nun elmi tədqiqat mərkəzinin iddiaçısı)-qaraciyərdə və öd yollarında cərrahi əməliyyatlar zamanı avesteziya metodlarının optimallaşdırılması .

7. Süleymanov A.Z –Onkoloji xəstəlkərdə perioperasion dovrdə antistressor və antinosiseptiv müdafiənin optimallaşdırılması.